Normal fortjeneste Definisjon

I regnskap er normal fortjeneste definert som inntekten som en virksomhet trenger å generere for å dekke driftskostnadene. Dette inkluderer både faste kostnader (som husleie og verktøy) og variable kostnader (som kostnaden for solgte varer). Normal fortjeneste blir også noen ganger referert til som "break-even point", fordi det er punktet der en bedrifts inntekter tilsvarer kostnadene.

En virksomhet kan velge å drive med tap for å vinne markedsandeler eller av andre strategiske årsaker. Men i det lange løp vil en virksomhet som ikke kan generere nok inntekter til å dekke kostnadene ikke være bærekraftig.

Hvorfor foretrekker selskaper normal fortjeneste fremfor unormal fortjeneste?

Det er noen viktige årsaker til at selskaper kanskje foretrekker å tjene en normal fortjeneste, i motsetning til en unormal fortjeneste. For det første kan unormal fortjeneste bli sett på som urettferdig av konkurrenter, kunder og andre interessenter. Dette kan føre til negativ omtale og tap av virksomhet. For det andre kan unormal fortjeneste være uholdbar på lang sikt, ettersom andre selskaper kommer inn på markedet og konkurrerer om markedsandeler. Til slutt kan det å tjene unormal fortjeneste føre til økt regulering fra statlige organer. Hva er formelen for goodwill? Formelen for goodwill er differansen mellom virkelig markedsverdi av et selskap og bokført verdi av selskapets eiendeler. Hva er normal fortjeneste i goodwill? Normal fortjeneste er avkastningen som en bedriftseier forventer å få for sin investering i bedriften. Goodwill er en immateriell eiendel som representerer merverdien av en virksomhet over dens virkelige markedsverdi. Verdien av goodwill er utledet fra omdømmet og goodwillen som virksomheten har bygget opp over tid. Goodwill er ikke en faktisk fysisk eiendel, men den anses fortsatt å være en verdifull eiendel for en virksomhet.

Hva er typer fortjeneste?

Det er fire typer overskudd: bruttoresultat, driftsresultat, netto overskudd og kontantstrøm.

Bruttofortjeneste er differansen mellom omsetning og varekostnaden. Driftsresultat er bruttoresultat minus driftsutgifter. Netto overskudd er driftsresultat minus skatter og renter. Kontantstrøm er forskjellen mellom netto inntekt og kontantutgifter.

Hvorfor er normal fortjeneste en kostnad?

I regnskap anses normal fortjeneste som en kostnad fordi den representerer alternativkostnaden ved å engasjere seg i en bestemt forretningsaktivitet. Dette er fordi, for å tjene et normalt overskudd, må en bedrift gi avkall på muligheten til å tjene høyere fortjeneste ved å investere ressursene sine i en annen aktivitet.

Anta for eksempel at en bedrift har muligheten til å investere ressursene sine i enten en ny produktlinje eller en ny markedsføringskampanje. Hvis virksomheten bestemmer seg for å investere i den nye produktlinjen, vil den gi avkall på muligheten til å tjene en høyere fortjeneste ved å investere i den nye markedsføringskampanjen. Som et resultat er alternativkostnaden ved å investere i den nye produktlinjen den høyere fortjenesten virksomheten kunne ha tjent ved å investere i den nye markedsføringskampanjen. Denne høyere fortjenesten betraktes som en kostnad fordi den representerer muligheten virksomheten har gått glipp av.