Vurderingsforvaltningsselskap (AMC) Definisjon

Et vurderingsadministrasjonsselskap (AMC) er en tredjeparts tjenesteleverandør som inngår kontrakter med långivere og andre kunder for å tilby takseringstjenester. En AMC administrerer prosessen med å bestille og fullføre vurderinger, og tilbyr vanligvis også tilleggstjenester som kvalitetskontroll og samsvarsovervåking.

Et takstadministrasjonsselskap krever vanligvis et fast honorar eller en prosentandel av takstverdien for sine tjenester. Noen AMC-er eies eller drives av takseringsselskaper, mens andre er uavhengige virksomheter. Bruken av takstforvaltningsselskaper har blitt satt under lupen de siste årene, ettersom noen har blitt anklaget for å kompromittere takstmenns uavhengighet og for å redusere kvaliteten på takseringer.

Hva er resultatvurderingen? En prestasjonsvurdering er en prosess som brukes til å vurdere en ansatts jobbprestasjon. Det innebærer vanligvis å sette spesifikke mål og mål, og deretter måle den ansattes fremgang mot disse målene. Vurderingen kan gjøres av den ansattes veileder, eller av et team av eksperter.

Hvilken tilnærming er mest brukt i vurdering?

Det finnes en rekke ulike tilnærminger som kan brukes i taksering, men den vanligste er markedstilnærmingen. Denne tilnærmingen ser på salgsprisene for lignende eiendommer i samme område for å bestemme verdien av eiendommen som vurderes. Dette er den tilnærmingen som er mest brukt av takstmenn, og den anses generelt for å være den mest pålitelige.

Hvorfor er AMC-er for vurderingsadministrasjonsselskaper nødvendig quizlet?

An Appraisal Management Company (AMC) er en tredjepartsorganisasjon som tilbyr takseringsadministrasjonstjenester til långivere og andre kunder. AMC-er brukes vanligvis av långivere til å sette ut vurderingsbestillings- og administrasjonsprosessen, som kan være tidkrevende og kompleks.

AMC-er har vanligvis et panel av takstmenn som de jobber med, og de er ansvarlige for å sikre at takstmennene oppfyller de nødvendige kvalifikasjonene og standardene. De administrerer også planleggingen av takseringer, og vil ofte koordinere med låntaker og eiendomsmegler for å sikre at taksten fullføres i tide. Bruker alle långivere en AMC? Det er ikke vanlig at långivere bruker en AMC (Appraisal Management Company). I de fleste tilfeller vil långiveren ha sitt eget interne takstpersonell for å fullføre vurderingene for lånene de har opphav. Det er noen långivere som vil outsource denne funksjonen til en AMC, men det er ikke så vanlig som å bruke en intern stab. Hvem er kundene til AMC? Kundene til AMC er typisk eiendomsinvestorer eller utviklere som ser etter prosjektledelse og byggeledelsestjenester. AMC leverer disse tjenestene mot et vederlag, og byggherrene er typisk ansvarlige for kostnadene ved selve byggeprosjektet.