Hva er avskrivbar eiendom?

Avskrivbar eiendom er enhver type eiendom som brukes til forretnings- eller investeringsformål og som har en levetid på mer enn ett år. De vanligste eksemplene på avskrivbar eiendom er bygninger, maskiner, utstyr og kjøretøy. For å kreve avskrivningsfradrag må eiendommen brukes i næringsvirksomhet eller til inntektsproduksjon. Fradraget tas over eiendommens levetid, som typisk er mye … Les mer

Private Letter Ruling (PLR) Definisjon

En privat brevavgjørelse (PLR) er en skriftlig erklæring utstedt til en skattyter som svar på en spesifikk henvendelse om hvordan en skattelov gjelder for skattyters spesielle fakta. En PLR er bindende for IRS med hensyn til skattyteren som ba om det og kan ikke brukes eller siteres som presedens av andre skattebetalere. Er PLR bestemt … Les mer

Ikke-bosatt

En ikke-bosatt er en person som ikke har bosted i landet der de tjener inntekt. Ikke-bosatte er vanligvis underlagt andre skattesatser enn innbyggere, i tillegg til ulike innleveringskrav. Hva er forskjellen mellom ikke-bosatt og delårsbosatt? Hovedforskjellen mellom en ikke-bosatt og delårsbosatt er hvor lang tid de tilbringer i en stat. En ikke-bosatt er noen som … Les mer

Risikoregler Definisjon

At-Risk-reglene er et sett med IRS-forskrifter som definerer omstendighetene under hvilke en skattyter anses å være i fare for å kreve fradrag for tap pådratt i en forretningsforetak. Reglene er utformet for å hindre skattytere i å kreve fradrag for tap som faktisk ikke er i fare for å bli påført, og for å sikre … Les mer

Revurdering

Prosessen med revurdering skjer når regjeringen bestemmer seg for å revurdere skattene dine. Dette kan skje av flere årsaker, men vanligvis betyr det at myndighetene har funnet ny informasjon som de mener du bør skattes av. Denne nye informasjonen kan være alt fra en endring i inntekten din til en endring i skatteloven. Hva er … Les mer

Skatt uten representasjon

Begrepet «beskatning uten representasjon» refererer til ideen om at en regjering ikke skal få lov til å skattlegge en innbygger uten at innbyggeren har noe å si i hvordan den regjeringen drives. Dette konseptet blir ofte sitert som en av hovedårsakene til den amerikanske revolusjonen. I årene frem til revolusjonen begynte den britiske regjeringen å … Les mer

Innenfor Fixed and Variable Rate Allowance (FAVR)

Begrepet «Inside the Fixed and Variable Rate Allowance (FAVR)» refererer til den delen av en ansatts inntekt som ikke er underlagt inntektsskatt. Denne delen av en ansatts inntekt brukes vanligvis til å dekke utgifter til bolig, transport og andre nødvendige utgifter. FAVR lar ansatte beholde mer av inntekten, som kan brukes til å dekke levekostnadene. … Les mer

IRS-publikasjon 551 Definisjon

Internal Revenue Service (IRS) Publication 551, Basis of Assets, er et dokument som gir veiledning om hvordan man kan bestemme grunnlaget for eiendeler for skatteformål. Grunnlaget for en eiendel er dens kostnad eller annen verdi som brukes til å bestemme gevinst eller tap når eiendelen selges. Hva kan inkluderes i kostnadsgrunnlaget for eiendom? Kostnadsgrunnlaget for … Les mer

Hva er gårdsinntekt?

Gårdsinntekt er pengene som tjenes ved salg av gårdsprodukter og -tjenester. Dette inkluderer inntekter fra avlinger, husdyr og andre gårdsrelaterte virksomheter. Gårdsinntekt kan brukes til å betale for gårdsutgifter, skatter og annen gjeld. Den kan også brukes til å reinvestere i gården, eller til å skaffe inntekt til gårdsfamilien. Betaler bøndene inntektsskatt? Ja, bøndene betaler … Les mer

Netto investeringsinntekt (NII)

Netto investeringsinntekt (NII) er forskjellen mellom et selskaps totale investeringsinntekt og dets totale investeringsutgifter. Dette inkluderer renter, utbytte og andre former for investeringsinntekter, minus eventuelle investeringsutgifter som provisjoner eller gebyrer. NII kan brukes til å måle et selskaps lønnsomhet og generelle økonomiske helse. Det er også en nyttig beregning for å avgjøre om et selskap … Les mer