Hva er kapitalrisiko?

Kapitalrisiko refererer til potensielt tap av kapital, enten gjennom investering eller mislighold av lån. Det er risikoen for at en investering mister sin verdi, eller at et lån ikke blir tilbakebetalt. Kapitalrisiko deles ofte inn i to kategorier: markedsrisiko og kredittrisiko. Markedsrisiko er risikoen for at en investering taper verdi på grunn av endringer i … Les mer

Very Small Aperture Terminal (VSAT)

En Very Small Aperture Terminal (VSAT) er en type antenne som brukes til toveis satellittkommunikasjon. VSAT-er brukes ofte for punkt-til-punkt- eller punkt-til-multipunkt-kommunikasjon, og kan brukes til enten tale- eller datakommunikasjon. VSAT-er brukes vanligvis på avsidesliggende steder der det ikke er andre kommunikasjonsmidler tilgjengelig. Hva er VSAT-teknologi i India? VSAT-teknologi, eller Very Small Aperture Terminal, er … Les mer

Vedtekter Definisjon og eksempel i småbedrifter

Vedtektene (AOA) for en liten bedrift er dens styrende dokumenter. AOA definerer selskapets formål, hvordan det skal forvaltes, og rettighetene og pliktene til aksjonærene. Artiklene er arkivert til staten der selskapet er registrert. Vedtektene kan sammenlignes med konstitusjonen til en liten bedrift. De redegjør for selskapets formål, hvordan det skal drives, og rettighetene og pliktene … Les mer

Fullt utvannede aksjer Definisjon

Begrepet «fullt utvannede aksjer» refererer til det totale antallet aksjer i et selskaps aksjer som ville vært utestående hvis alle konvertible verdipapirer, for eksempel konvertible obligasjoner og opsjoner, ble konvertert til aksjer. Fullt utvannede aksjer inkluderer også alle bundne aksjer som ennå ikke er opptjent. Fullt utvannede aksjer i et selskap kan være større enn … Les mer