Electronic Payments Network (EPN) Definisjon

EPN er et elektronisk betalingsnettverk som lar finansinstitusjoner sende og motta elektroniske betalinger. EPN-er kan brukes til en rekke betalinger, inkludert ACH-overføringer, bankoverføringer, kredittkortbetalinger og debetkortbetalinger. EPN-er har vanligvis et nettverk av banker og andre finansinstitusjoner som er koblet til hverandre, noe som muliggjør utveksling av elektroniske betalinger. Er PayPal en ACH? Nei, PayPal er … Les mer

Large Value Transfer System (LVTS)

Large Value Transfer System (LVTS) er et kanadisk elektronisk betalingssystem som brukes til å behandle store interbankoverføringer. Systemet eies og drives av Canadian Payments Association (CPA), og brukes av banker og andre finansinstitusjoner for å sende og motta betalinger med høy verdi. LVTS ble introdusert i 1999, og ble designet for å erstatte det eksisterende … Les mer

Definisjon av geolokalisering

Geolokalisering er identifiseringen av den virkelige geografiske plasseringen til et objekt, for eksempel en mobiltelefon, datamaskin eller nettside. Geolokalisering kan brukes til å identifisere plasseringen til en bruker, eller for å begrense tilgangen til innhold basert på brukerens plassering. Hvordan fungerer geolokaliseringsteknologi? Geolokaliseringsteknologi bruker en rekke datakilder for å bestemme plasseringen til en bruker eller … Les mer

Avkastning på innovasjon Investeringsdefinisjon

Definisjonen av avkastning på innovasjonsinvestering er prosessen der et selskap eller enkeltperson vurderer den økonomiske avkastningen på investeringen (ROI) til en innovativ idé eller et innovativt produkt. Definisjonen brukes for å hjelpe til med å ta beslutninger om hvorvidt man skal drive med en innovasjon eller ikke, og i så fall hvor mye man skal … Les mer

Forstå dematerialisering (DEMAT)

Dematerialisering er prosessen med å konvertere fysiske aksjer eller verdipapirer til elektronisk form. Denne prosessen lar investorer holde og handle verdipapirer uten behov for fysiske papirsertifikater. Dematerialisering gir også større effektivitet og trygghet ved handel og oppgjør av verdipapirer. Hva er dematerialisering og dens fordeler? Dematerialisering er prosessen med å konvertere fysiske verdipapirer til elektronisk … Les mer

kostnad per klikk (CPC)

Kostnaden per klikk (CPC) er kostnaden som en bedrift pådrar seg når en bruker klikker på en av sine nettannonser. CPC er en nøkkelberegning for bedrifter å spore fordi den representerer beløpet de bruker for å skaffe nye kunder. Det er en rekke faktorer som kan påvirke CPC, inkludert typen produkt eller tjeneste som blir … Les mer

Hva er VBA (Visual Basic for Applications)?

Visual Basic for Applications (VBA) er et programmeringsspråk som brukes til å lage tilpassede applikasjoner i et bredt spekter av Microsoft-produkter, inkludert Excel, Access, Word og Outlook. VBA ligner på andre programmeringsspråk, som C++ og Java, men det er lettere å lære og bruke. Med VBA kan du lage tilpassede programmer for å automatisere oppgaver, … Les mer

Hva er en informasjonssilo?

En informasjonssilo er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der informasjon ikke deles mellom ulike deler av en organisasjon. Dette kan føre til ineffektivitet og mangel på koordinering. Hvordan fungerer siloer? Siloer er i hovedsak automatiserte investeringsplattformer som lar brukere investere i en rekke eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner, ETFer og til og … Les mer

Finansiell teknologi (fintech): Dens bruk og innvirkning på livene våre

Fintech: Dens bruk og innvirkning på våre liv. Hvordan fungerer en fintech? Fintech er forkortelse for finansiell teknologi. Finansiell teknologi er et paraplybegrep som brukes for å beskrive ny teknologi som brukes til å levere finansielle tjenester. Dette kan inkludere alt fra mobilapper som lar deg overføre penger til venner, til nye måter å låne … Les mer

sosial betaling

En sosial betaling er en type økonomisk transaksjon som skjer mellom to individer eller grupper, vanligvis gjennom en sosial nettverkstjeneste. Den vanligste typen sosial betaling er en person-til-person betaling, som brukes til å sende penger til venner, familie eller bedrifter. Sosiale betalinger kan også brukes til å foreta kjøp, donere til veldedige organisasjoner eller dele … Les mer