Salgskraft Definisjon

Salgskraft er en juridisk klausul som finnes i enkelte boliglån som gir långiver rett til å selge eiendommen dersom låntakeren misligholder lånet. Inntektene fra salget går til nedbetaling av lånet, og eventuelle gjenværende penger går til låntakeren. I de fleste tilfeller vil långiver ansette en eiendomsmegler for å håndtere salget. Hvem autoriserer bruken av salgskraften … Les mer

Massetilpasning

Massetilpasning er en produksjonsstrategi som innebærer å tilby kundene et personlig produkt eller en tjeneste samtidig som effektiviteten til et masseproduksjonssystem opprettholdes. Dette kan oppnås gjennom bruk av teknologi som gir mulighet for tilpasning uten behov for en dedikert produksjonslinje. Et eksempel på massetilpasning kan være et selskap som produserer biler som tilbyr kundene muligheten … Les mer