Utbytteirrelevansteori

Dividend Irrelevance Theory hevder at et firmas utbyttepolitikk ikke påvirker firmaets verdi eller aksjonærenes formue. Med andre ord sier teorien at hvorvidt et firma betaler utbytte eller ikke, og hvor mye det betaler, er irrelevant for aksjonærene. Teorien er basert på ideen om at aksjonærer alltid kan reinvestere utbyttet de mottar tilbake i firmaet, og … Les mer

Verdipapirfond avkastning Definisjon

En verdipapirfondsavkastning er prosentandelen av avkastningen som et aksjefond genererer på årsbasis. Denne avkastningen beregnes ved å dele fondets totale avkastning på netto aktivaverdi. Totalavkastningen til et verdipapirfond inkluderer både kapitalgevinstene som fondet genererer og inntektene det utbetaler til investorene. Hvordan beregnes avkastningen? Når det kommer til avkastning, er det et par forskjellige typer som … Les mer