Securities and Exchange Commission (SEC) er et reguleringsbyrå som fører tilsyn med aksje- og obligasjonsmarkedene i USA

Hvordan fungerer Securities and Exchange Commission (SEC) Hva er et eksempel på SEC? Securities and Exchange Commission (SEC) er et reguleringsorgan som fører tilsyn med verdipapirindustrien i USA. SEC har et tredelt oppdrag: 1. Å beskytte investorer; 2. Å opprettholde rettferdige, ryddige og effektive markeder; og 3. For å lette kapitaldannelse. SEC utfører dette oppdraget … Les mer

U-formet gjenoppretting

U-Shaped Recovery er et begrep som brukes for å beskrive formen til en typisk lavkonjunktur. The U-Shaped Recovery beskriver en økonomi som har vært gjennom en alvorlig resesjon, men som nå begynner å ta seg opp igjen. Returen er vanligvis treg til å begynne med, men øker farten ettersom tiden går. A U-Shaped Recovery er … Les mer

Definisjon av resultatrevisjon

En forvaltningsrevisjon er en objektiv evaluering av hvor godt en statlig virksomhet når sine mål. Revisor vurderer om foretaket bruker sine ressurser effektivt, og om det overholder relevante lover og forskrifter. Revisor kan også komme med anbefalinger til forbedringer. Hvorfor trenger vi forvaltningsrevisjon i offentlige avdelinger? Det er flere grunner til at forvaltningsrevisjon er viktig … Les mer

Hva er det totale overskuddet?

Total nytte forstås som den totale tilfredsheten som en person oppnår for forbruket av en viss mengde varer eller tjenester. Det er et økonomisk konsept som beregnes fra summen av fortjenesten som forbruket av varer og tjenester bidrar til et individ, slik at denne typen utilidad øker når antall enheter av et produkt eller en … Les mer

Kategorier R