Tombstone

En gravstein er en offentlig kunngjøring av et verdipapirtilbud. Det er også kjent som et prospekt eller tilbudssirkulære. Gravsteinen inneholder informasjon om tilbudet, for eksempel pris, dato for tilbudet, antall aksjer som tilbys, og hovedgarantien.

Hva er formålet med en kunngjøring om verdipapirtilbud?

En verdipapirtilbudskunngjøring er en type pressemelding som gir informasjon om et kommende verdipapirtilbud. Kunngjøringen inkluderer vanligvis detaljer om selskapet som utsteder verdipapirene, typen og mengden verdipapirer som tilbys, prisområdet for tilbudet og forventet dato for tilbudet. Kunngjøringer om verdipapirtilbud utstedes vanligvis av investeringsbanken eller meglerfirmaet som håndterer tilbudet.

Hvem er innsidere i børsnoterte selskaper?

Securities and Exchange Commission (SEC) definerer en innsider som "enhver offiser, direktør eller eier av 10 % eller mer av en klasse av selskapets aksjepapirer" Med andre ord er innsidere individer som har tilgang til ikke-offentlig informasjon om et selskap på grunn av deres posisjon i organisasjonen. Denne informasjonen kan gi innsidere en urettferdig fordel ved handel med selskapets aksjer.

SEC krever at innsidere offentliggjør sine handler i et selskaps aksjer innen to virkedager. Disse avsløringene er tilgjengelige for publikum gjennom SECs Edgar-database.

Hva er rød sild i finans? En rød sild er en distraksjon eller en falsk bly. I finans kan en rød sild referere til et foreløpig prospekt som utelater nøkkelinformasjon om et verdipapir, noe som gjør det vanskeligere for investorer å ta informerte beslutninger. For eksempel kan et selskap utelate informasjon om en verserende rettssak i sin røde sild. Hva er en gravstein i finans? En gravstein er en melding som vanligvis publiseres i aviser eller andre medier for å kunngjøre et verdipapirtilbud. Gravsteinen inneholder grunnleggende informasjon om tilbudet, for eksempel navn på utstedere og garantister, typen verdipapirer som tilbys og tilbudsprisen.

Hvilket av følgende beskriver best en kunngjøring om gravstein?

En gravsteinskunngjøring er en offentlig kunngjøring fra en investeringsbank for å markere fullføringen av et nytt verdipapirtilbud. Kunngjøringen inkluderer navnene på garantistene, typen og størrelsen på tilbudet, prisen, datoen for tilbudet og andre relevante detaljer.