Definisjon av styreparti

Et styreparti er standard antall aksjer som omsettes på en børs. I de fleste tilfeller er en styrelott 100 aksjer. Dette kan imidlertid variere avhengig av børsen og det aktuelle verdipapiret som omsettes. Definisjonen av styrepartiet er viktig for investorer å forstå fordi den påvirker måten bestillinger legges inn og utføres på. For eksempel kan … Les mer

Hvordan forsikringsselskaper bruker Free Asset Ratio (FAR)

Free asset ratio (FAR) er et mål på et forsikringsselskaps finansielle styrke. Den beregnes ved å dele selskapets totale eiendeler med forsikringstakernes overskudd. Jo høyere forholdstall, jo mer økonomisk pute har selskapet for å absorbere tap. For eksempel har et selskap med FAR på 2,0 dobbelt så mye i eiendeler som det har i forsikringstakernes … Les mer

Sortino-forholdet er et finansielt forhold som måler avkastningen av en investering sammenlignet med risikoen involvert

Sortino-forhold: Definisjon, Formel, Beregning, Eksempel Hvordan beregner du sårindeks? Sårindeksen er et mål på alvorlighetsgraden av sår, og beregnes ved å dele summen av lengdene til alle sår med summen av lengdene til alt friskt vev. Hva er var risikostyring? Risikostyring er prosessen med å identifisere, vurdere og kontrollere risikoer som oppstår fra operasjonelle aktiviteter … Les mer