Pantgiver Definisjon

En pantsetter er den som pantsetter eiendom til en kreditor som sikkerhet for en gjeld. Panthaver har rett til å bo i og bruke eiendommen inntil gjelden er nedbetalt. Dersom gjelden ikke blir nedbetalt, kan kreditor tvangsaetter eiendommen og selge den for å betale tilbake gjelden. Er pantsetter selgeren? Nei, pantsetter er ikke selger. Pantetter … Les mer

Mortgage-Backed Securities (MBS) Definisjon: Investeringstyper

Hva er Mortgage-Backed Securities (MBS)? Mortgage-backed securities (MBS) er en type gjeldssikkerhet som er støttet av en pool av pantelån. MBS opprettes når en långiver selger en gruppe boliglån til en investeringsbank, som deretter pakker boliglånene inn i et verdipapir og selger det til investorer. MBS er attraktive for investorer fordi de tilbyr høyere rentebetalinger … Les mer

Hvordan netto rentespredning fungerer

Netto rentespread er differansen mellom gjennomsnittlig avkastning på utlån og gjennomsnittlig avkastning på innskudd. Spreaden brukes til å dekke kostnadene ved å drive en bank, inkludert ansattes lønn, byggekostnader og overholdelse av regelverk. Spreaden er også en inntektskilde for banken. Gjennomsnittlig avkastning på utlån er høyere enn gjennomsnittlig avkastning på innskudd fordi utlån vanligvis gis … Les mer