Hva er surrogati?

Begrepet subrogasjon refererer til endring av vilkårene i en kontrakt for å erstatte en person, enten fysisk eller lovlig, av en annen i utøvelsen av en rettighet eller oppfyllelsen av en forpliktelse. ¿Og qué consiste la subrogación? Når vi snakker om subrogasjon, refererer vi generelt til forutsetninger om betaling med subrogasjon i plikten. Betaling med … Les mer

Kategorier S

Hva er svarte penger?

Navnet på svarte penger gis til penger som ikke er deklarert for de kompetente skattemessige eller monetære myndighetene i landet der transaksjonen er gjennomført. Hvitvasking er basert på å konvertere de svarte pengene til penger som er skaffet lovlig, en prosedyre som brukes av mennesker som handler kriminelt (narkotikasmuglere, prostitusjon, etc.) eller som har hatt … Les mer