Hva er sosial balanse?

Analysen av den sosiale balansen fra en organisasjon i territoriet den opererer i er veldig viktig med tanke på forventningene den stiller til den. Spesielt kan den sosiale balansen defineres som instrumentet de er detaljert i kostnader og fordelene av virkningen av handlingene eller aktivitetene et selskap foretar i samfunnet (eller i et bestemt territorium). … Les mer