Hva er en lånekonstant?

En lånekonstant er prosentandelen av et låns hovedstol som betales som rente hvert år, uttrykt som en prosentandel av lånets opprinnelige hovedstol. For eksempel, hvis et lån har en lånekonstant på 10 %, vil 10 % av lånets hovedstol bli betalt som renter hvert år. Lånekonstanten er også kjent som lånets nominelle rente. Hva er en lånefaktor i eiendom? En lånefaktor i eiendom er et tall som brukes til å beregne den månedlige betalingen på et lån. Lånefaktoren multipliseres med lånebeløpet for å bestemme den månedlige betalingen.

Hva er negativ innflytelse?

Negativ innflytelse er når mengden av gjeld som brukes til å finansiere et kjøp er mer enn verdien av kjøpet. Det oppstår med andre ord når du låner mer penger enn en eiendel er verdt. Dette kan skje når du kjøper et hus med et boliglån som er større enn verdien av eiendommen, eller når du investerer i et selskap som bruker belåning (låner penger for å finansiere investeringen). Negativ innflytelse kan også oppstå når du tar opp et lån for å kjøpe en bil som er mindre verdt enn lånebeløpet.

Negativ innflytelse kan være farlig fordi det kan føre til tap hvis aktivaverdien synker. For eksempel, hvis du låner $100 000 for å kjøpe et hus som bare er verdt $80 000, vil du skylde utlåneren $20 000 mer enn huset er verdt. Hvis verdien av huset synker til $60.000, vil du skylde långiveren $40.000, som er det dobbelte av husets verdi. Denne situasjonen er kjent som å være "under vann" på boliglånet ditt.

Negativ innflytelse kan også føre til problemer hvis du må selge eiendelen raskt. For eksempel, hvis du trenger å selge huset i eksemplet ovenfor, må du finne en kjøper som er villig til å betale $40 000 mer enn huset er verdt. Dette kan være vanskelig å gjøre, og du kan ende opp med å måtte selge huset for mindre enn du skylder på boliglånet.

Negativ innflytelse kan være farlig, men den kan også brukes til din fordel. For eksempel, hvis du tror verdien av en eiendel kommer til å øke, kan du bruke negativ innflytelse for å kjøpe eiendelen og tjene penger hvis verdien øker.

Hvis du vurderer å bruke negativ innflytelse, er det viktig å forstå risikoene og fordelene før du tar en beslutning. Hvilken rente har en konstant hovedstol? Et lån med konstant hovedstol har et fast beløp som lånes og endres ikke over lånets levetid. Rentene på lånet er basert på den utestående hovedstolen, noe som betyr at rentebetalingene vil svinge etter hvert som hovedstolen endres. Hva betyr ballongbetaling? En ballongbetaling er en engangsbetaling som gjøres ved slutten av låneperioden. Betalingen er vanligvis større enn lånets vanlige betalinger, og den brukes til å betale ned den gjenværende saldoen på lånet. Ballongbetalinger foretas ofte på boliglån og andre typer lån, og de kan enten være obligatoriske eller valgfrie. Hvilken type rente forblir konstant i løpet av lånet? Renten på et fastrentelån holder seg konstant i løpet av lånet.