Forstå Series 24-lisensen

Series 24-lisensen er en registrering som holdes av tilsynspersonell hos megler-forhandlere som er ansvarlige for å overvåke salg av verdipapirprodukter, inkludert verdipapirfond og variable kontrakter. Lisensen innehas også av de som administrerer investeringsbankvirksomhet og private emisjoner. Serie 24-eksamenen dekker emner som hvilke typer verdipapirprodukter som kan selges, reglene og forskriftene som styrer salget av dem, … Les mer