Definisjon av bundet salg

Bundet salg er praksisen med å selge et produkt eller en tjeneste som en betingelse for å kjøpe et annet produkt eller en annen tjeneste. Bundet salg kan brukes til å tvinge forbrukere til å kjøpe produkter eller tjenester de kanskje ikke ønsker eller trenger, og kan øke prisen på varer og tjenester. Det er en form for bundet handel og kan være ulovlig i noen jurisdiksjoner.

Hvordan vil du forklare koblingsavtaler?

Koblingsavtaler er avtaler mellom to parter der den ene parten samtykker i å selge eller levere et produkt eller en tjeneste kun under forutsetning av at den andre parten også kjøper et eget produkt eller en tjeneste fra den første parten. Bindingsordninger brukes ofte i business-to-business transaksjoner, men kan også forekomme i business-to-consumer transaksjoner. Bindingsavtaler kan finnes i en rekke bransjer, men er spesielt vanlige i bank-, forsikrings- og programvareindustrien.

Det er flere grunner til at bedrifter kan inngå bindeavtaler. For eksempel kan en bedrift knytte to produkter sammen for å øke salget av begge produktene. Eller en bedrift kan knytte to produkter sammen for å motvirke kunder fra å bytte til en konkurrent. I noen tilfeller kan bedrifter inngå bindingsordninger for å generere høyere fortjeneste.

Bindingsordninger kan skape problemer for forbrukere, bedrifter og konkurranse. For eksempel kan koblingsordninger øke prisene, begrense valgene og redusere innovasjonen. Koblingsordninger kan også brukes til å urettferdig ekskludere konkurrenter fra et marked.

Antitrustlovene forbyr selskaper å delta i koblingsordninger som er konkurransebegrensende. Antitrustlovene håndheves av Federal Trade Commission og Justisdepartementet.

Er bindingskontrakter ulovlige?

I USA er bindingskontrakter generelt sett ikke ulovlige. Det er imidlertid noen omstendigheter der de kan anses som ulovlige i henhold til antitrustlovgivningen. For eksempel, hvis et selskap har monopol på et produkt eller en tjeneste, kan det være ulovlig for det selskapet å kreve at kundene kjøper et annet produkt eller en tjeneste fra dem for å kunne kjøpe den første. I tillegg kan koblingskontrakter være ulovlige hvis de brukes til å urettferdig begrense konkurransen.

Hvilke faktorer er med på å avgjøre om en koblingsordning er forbudt?

Det er tre nøkkelfaktorer som er med på å avgjøre om en koblingsordning er forbudt:

1. Arrangementet må involvere to separate produkter eller tjenester.

2. Ordningen må innebære en eller annen form for tvang, som for eksempel å kreve kjøp av det ene produktet for å motta det andre produktet.

3. Ordningen må ikke være nødvendig for markedets funksjon. Hva er et eksempel på koblingsavtale? En koblingsavtale er en avtale mellom to parter der den ene parten godtar å kjøpe varer eller tjenester fra den andre parten på betingelse av at den første parten også kjøper en annen vare eller tjeneste fra den andre parten. Bindingsavtaler brukes ofte av bedrifter for å øke salget av visse produkter eller tjenester. Et selskap kan for eksempel selge en skriver til rabattert pris under forutsetning av at kunden også kjøper blekk fra selskapet. Koblingsavtaler anses generelt for å være konkurransebegrensende og er ulovlige i mange jurisdiksjoner. Hva er et eksempel på eksklusiv handel? Eksklusiv handel skjer når et selskap krever at kundene kun kjøper produktene deres og ikke konkurrentene. Dette kan gjøres på en rekke måter, som å tilby rabatter eller andre insentiver til kunder som kun kjøper fra selskapet, eller ved å signere eksklusive kontrakter med kunder som forbyr dem å gjøre forretninger med andre selskaper. Eksklusiv handel kan være en legitim forretningspraksis hvis den gjøres på en måte som ikke kveler konkurransen eller skader forbrukerne. Imidlertid kan det også brukes som en måte å urettferdig begrense handel og forvrenge markedet, noe som kan føre til brudd på antitrust.