Asset Finance

Eiendelsfinansiering er en type finansiering der et selskap bruker sine eiendeler som sikkerhet for et lån. Dette kan inkludere utstyr, inventar eller eiendom. Fordelen med aktivafinansiering er at den kan tilføre et selskap den kapitalen det trenger uten å måtte gi fra seg egenkapital i virksomheten. Ulempen er at dersom lånet ikke betales tilbake, kan långiver beslaglegge sikkerheten.

Hva er en eiendelsbalanse? Balansen til et selskap viser verdien av selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital. Eiendelsbalansen viser verdien av et selskaps eiendeler, mens gjeldsbalansen viser verdien av selskapets forpliktelser. Egenkapitalbalansen viser verdien av selskapets egenkapital, som er differansen mellom verdien av selskapets eiendeler og verdien av dets forpliktelser. Er formuesfinansiering regulert? Eiendelsfinansiering er ikke regulert av Financial Conduct Authority (FCA), men er i stedet regulert av Prudential Regulation Authority (PRA).

Hva er de 3 typene eiendeler?

1. Materielle eiendeler: Dette er fysiske eiendeler som har en verdi som kan kvantifiseres. For eksempel vil land, bygninger og maskiner alle betraktes som materielle eiendeler.

2. Immaterielle eiendeler: Dette er ikke-fysiske eiendeler som har en verdi som kan kvantifiseres. For eksempel vil patenter, opphavsrettigheter og goodwill betraktes som immaterielle eiendeler.

3. Finansielle eiendeler: Dette er eiendeler som har en verdi som er basert på kontraktsmessige avtaler. For eksempel vil aksjer, obligasjoner og lån betraktes som finansielle eiendeler.

Hva er de forskjellige typene aktivafinansiering?

Det er fire hovedtyper av formuesfinansiering:

1. Leiefinansiering
2. Leiekjøpsfinansiering
3. Chattel boliglånsfinansiering
4. Avdragsfinansiering

1. Leiefinansiering:

Med leiefinansiering leier et selskap en eiendel fra en utlåner for en bestemt tidsperiode. Eiendelen forblir långivers eiendom, og ved slutten av leieperioden har selskapet opsjon på å kjøpe eiendelen til en forhåndsavtalt pris.

2. Leiekjøpsfinansiering:

Med leiekjøpsfinansiering kjøper et selskap en eiendel fra en långiver, men eiendelen forblir långivers eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt. Selskapet foretar regelmessige utbetalinger til utlåner, og ved utløpet av den avtalte perioden blir eiendelen selskapets eiendom.

3. Chattel boliglån:

Med løsøre boliglån kjøper et selskap en eiendel fra en långiver og bruker eiendelen som sikkerhet for et lån fra långiver. Lånet nedbetales over en avtalt periode, og ved utløpet av låneperioden blir eiendelen selskapets eiendom.

4. Avdragsfinansiering:

Med avdragsfinansiering kjøper et selskap en eiendel fra en utlåner og foretar regelmessige betalinger til utlåner over en avtalt tidsperiode. Eiendelen forblir långivers eiendom inntil hele kjøpesummen er betalt.

Hva er de tre kildene til forretningsaktiva?

De tre kildene til virksomhetsmidler er kontanter, egenkapital og gjeld. Kontanter er den mest likvide av de tre, og brukes vanligvis til å finansiere den daglige driften. Egenkapital er eierskap i et selskap, og kan være i form av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Gjeld er et lån som skal betales tilbake, med renter, og brukes vanligvis til å finansiere langsiktige prosjekter.