Annual Equivalent Rate (AER)

Annual Equivalent Rate (AER) er satsen som viser hva renten ville vært hvis renter ble betalt og forsterket en gang hvert år. Dette er en standard måte å vise renten på, slik at du enkelt kan sammenligne produkter. AER er alltid lavere enn renten.

Hvilken effektiv rente tilsvarer en enkel rente på 12 % på en årstransaksjon?

Forutsatt at du spør om en investerings- eller sparekonto:

En enkel rente på 12 % er det samme som en effektiv årlig rente på 12,68 %. Dette er fordi med enkel rente tjener du kun renter på hovedstolen på investeringen. Med en effektiv årlig rente opptjener du renter på hovedstolen pluss eventuelle renter som er opptjent i tidligere perioder. Hva betyr 3 % AER? 3% AER, eller Annual Equivalent Rate, er renten du ville fått hvis du satt inn penger på en sparekonto og lot dem ligge der i et år. Dette er en måte å uttrykke renten på på årsbasis, selv om du bare får betalt renter hver måned.

Hva er et eksempel på tilsvarende rate? En tilsvarende sats er en som er lik eller høyere enn satsen som tilbys av kontoinnehaverens nåværende finansinstitusjon. For eksempel, hvis en sparekonto tilbyr en rente på 1 % og kontoinnehaverens nåværende bank tilbyr en rente på 2 %, er det bedre for kontoinnehaveren å bytte til den nye banken. Hva er forskjellen mellom APR og AER? Den årlige prosentsatsen (APR) er renten du vil bli belastet på lånet ditt hvert år. Annual Equivalent Rate (AER) er renten du vil få utbetalt på sparepengene dine hvert år.

Betales AER månedlig eller årlig?

AER, eller Annual Equivalent Rate, er rentesatsen som betales på en sparekonto på årsbasis, tatt i betraktning effekten av sammensetning. Det er med andre ord renten som ville blitt betalt dersom renten ikke ble reinvestert og ble utbetalt ved utgangen av hvert år.