Hvordan sparekontoer fungerer

Sparekontoer: Hvordan fungerer de. Hva er de 4 typene penger? 1. Tradisjonelle sparekontoer – Dette er den vanligste typen sparekonto og tilbyr vanligvis relativt lave renter. Imidlertid kan de tilby noen tilleggsfordeler som en registreringsbonus eller minibanktilgang. 2. Høyavkastningssparekontoer – Disse kontoene tilbyr høyere renter enn tradisjonelle sparekontoer, noe som gjør dem til et godt … Les mer

Annual Equivalent Rate (AER)

Annual Equivalent Rate (AER) er satsen som viser hva renten ville vært hvis renter ble betalt og forsterket en gang hvert år. Dette er en standard måte å vise renten på, slik at du enkelt kan sammenligne produkter. AER er alltid lavere enn renten. Hvilken effektiv rente tilsvarer en enkel rente på 12 % på … Les mer

Passbook-lån

Et passbook-lån er en type sparekonto som lar deg låne penger mot saldoen på kontoen din. Renten på et banklån er vanligvis lavere enn renten på et kredittkort eller privatlån. For å ta opp et passbook-lån, må du ha en passbook-sparekonto i en bank eller kredittforening. Kontoen må ha nok penger til å dekke beløpet … Les mer

Bruks- og sparekontoer (CASA): Definisjon og formel

. Hva er en brukskontosparekonto (CASA)? En Current Account Savings Account (CASA) er en type sparekonto som lar kontoinnehavere tjene renter på sine innskudd. Hva er brukskonto og sparekonto? En brukskonto er en type bankkonto som lar kunder sette inn og ta ut penger samt foreta betalinger og overføringer. Kontoen gir også kundene en oversikt … Les mer

Sweep-kontoer: Typer og hvordan de fungerer

. Typer Sweep-kontoer og hvordan de fungerer Kan du ta ut penger fra en sveipekonto? En sveipekonto er en type konto som automatisk overfører midler fra en primærkonto til en sekundærkonto når primærkontoen når en viss saldo. Midlene overføres typisk til en konto med høyere rente, slik at midlene kan tjene mer renter. Hvordan tar … Les mer