Annual Equivalent Rate (AER)

Annual Equivalent Rate (AER) er satsen som viser hva renten ville vært hvis renter ble betalt og forsterket en gang hvert år. Dette er en standard måte å vise renten på, slik at du enkelt kan sammenligne produkter. AER er alltid lavere enn renten. Hvilken effektiv rente tilsvarer en enkel rente på 12 % på … Les mer

R Definisjon

En «R Definition» er et teknisk analyseverktøy som brukes av handelsmenn for å identifisere potensielle reverseringer i markedet. «R» i «R Definition» står for «reversering». Dette verktøyet er basert på prinsippet om at prisene har en tendens til å bevege seg i sykluser, og at disse syklusene kan brukes til å forutsi fremtidige prisbevegelser. «R … Les mer

Appeal Bond

En ankeobligasjon er en type kausjonsobligasjon som legges ut for å sikre betaling av enhver dom som kan bli avsagt mot den ankende part i en sivil sak. En ankebinding er vanligvis nødvendig for å få en anke behandlet av en høyere domstol. Hvordan vinner du en rettsanke? Lagmannsretten er en domstol som behandler anker … Les mer