Zone Of Resistance Definisjon

Motstandssonen er området på et prisdiagram der salg sannsynligvis vil finne sted. Det er vanligvis definert som området mellom en nylig høy og en nylig lav. Motstandssonen kan også betraktes som området der tilbudet er større enn etterspørselen.

Resistenssonen er viktig for tekniske analytikere fordi den kan brukes til å identifisere potensielle områder med støtte og motstand. Hvis prisen ikke klarer å bryte gjennom motstandssonen, vil den sannsynligvis falle tilbake til et støttenivå. Motsatt, hvis prisen bryter gjennom motstandssonen, vil den sannsynligvis fortsette å bevege seg høyere.

Hvordan bruker du motstand og støtte?

For å bruke motstand og støtte, må du først identifisere hvor disse nivåene er. Dette kan gjøres ved å bruke en rekke tekniske indikatorer og diagrammønstre. Når du har identifisert disse nivåene, kan du bruke dem til å hjelpe deg med å ta handelsbeslutninger.

Hvis du for eksempel ser at en aksje handles på et motstandsnivå, kan det være lurt å vurdere å selge den. Alternativt, hvis du ser at en aksje handles på et støttenivå, kan det være lurt å vurdere å kjøpe den. Disse nivåene kan også brukes til å hjelpe deg med å avslutte en handel.

Det er viktig å merke seg at motstands- og støttenivåer ikke alltid er nøyaktige. De kan bli ødelagt eller de kan testes flere ganger før de til slutt blir brutt. Som sådan er det viktig å bruke disse nivåene som en guide i stedet for en hard og rask regel.

Er motstand en forsyningssone?

Nei, motstand er ikke en forsyningssone.

Motstand er et begrep som brukes i teknisk analyse som refererer til et prisnivå der en aksje eller annen eiendel har problemer med å komme over. Denne vanskeligheten kan være forårsaket av tilstedeværelsen av et stort antall selgere (dvs. økt tilbud) eller ganske enkelt av det faktum at aksjen har steget i lang tid og anses som overkjøpt.

En forsyningssone er derimot et område på et kursdiagram hvor det er en økning i tilbudet av en aksje eller annen eiendel. Denne økningen i tilbudet kan skyldes at et stort antall selgere kommer inn på markedet eller at aksjen faller over en lengre periode.

Hva er tilbud og etterspørselssone?

Tilbud og etterspørselssoner er områder på et prisdiagram der prisen har blitt avvist av markedet ved flere anledninger. Disse områdene er typisk preget av en betydelig mengde volum- og prishandlinger, og de kan brukes av tradere til å gi spådommer om fremtidige markedsbevegelser.

Tilbudssoner er områder hvor markedet gjentatte ganger har avvist høyere priser, og etterspørselssoner er områder hvor markedet gjentatte ganger har avvist lavere priser. Disse sonene kan brukes til å identifisere potensielle områder med støtte og motstand, og de kan brukes til å gjøre handler basert på forventning om at markedet vil fortsette å bevege seg i samme retning.

Når markedet er i en forsyningssone, sies det å være "i forsyning", og når markedet er i en etterspørselssone, sies det å være "i etterspørsel". Disse begrepene brukes til å beskrive de generelle markedsforholdene, og de kan brukes til å gi spådommer om fremtidige markedsbevegelser.

Nøkkelen til handel med tilbuds- og etterspørselssoner er å identifisere områdene der markedet har avvist priser ved flere anledninger. Disse områdene kan brukes til å lage spådommer om fremtidige markedsbevegelser, og de kan brukes til å gjøre handler basert på forventning om at markedet vil fortsette å bevege seg i samme retning.

Hva betyr støtte og motstand?

I teknisk analyse er støtte og motstand prisnivåer der markedet har en tendens til å stoppe og snu. Støtte er prisnivået der kjøp antas å være sterkt nok til å hindre at prisen faller ytterligere. Motstand er prisnivået der salg antas å være sterkt nok til å forhindre at prisen stiger ytterligere.

Markedet beveger seg ofte i bølger, og støtte- og motstandsnivåene er som bølgetoppene og dalene. Markedet vil ofte "teste" et støtte- eller motstandsnivå ved å bevege seg opp til det og deretter reversere, eller ved å gå ned til det og deretter reversere. Disse testene kalles «retests».

Grunnen til at støtte- og motstandsnivåer er viktige er fordi de kan gi tradere en ide om hvor markedet sannsynligvis vil snu. Hvis markedet tester et motstandsnivå og deretter reverserer, er det et godt tegn på at markedet sannsynligvis vil fortsette å falle. Omvendt, hvis markedet tester et støttenivå og deretter reverserer, er det et godt tegn på at markedet sannsynligvis vil fortsette å stige.

En annen måte å tenke støtte og motstand på er som «verdiområder». Det vil si at når markedet er på et støttenivå, antas det å være et godt tidspunkt å kjøpe fordi prisen anses å være «undervurdert». På samme måte, når markedet er på et motstandsnivå, antas det å være et godt tidspunkt å selge fordi prisen anses å være "overvurdert."

En siste ting å huske på er at støtte- og motstandsnivåer ikke er eksakte nivåer, men snarere områder. Det vil si at markedet kanskje ikke alltid snur nøyaktig på støtte- eller motstandsnivået, men det er mer sannsynligvis vil snu i det området.

Hvordan tegner du motstandssoner?

Det er ingen presis eller universelt akseptert definisjon av en "motstandssone", men generelt sett er en motstandssone et område på et prisdiagram hvor salgspress er tenkt å være sterk nok til å forhindre at prisen stiger ytterligere.

En måte å identifisere potensielle motstandssoner på er å se etter områder hvor prisen tidligere ikke har klart å bryte gjennom til høyere nivåer. Hvis for eksempel prisen på en aksjer har forsøkt å øke, men har ikke klart å bryte gjennom et visst prisnivå ved flere anledninger, det prisnivået kan betraktes som en motstandssone.

En annen måte å identifisere potensielle motstandssoner på er å bruke tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt. eller Fibonacci nivåer. For eksempel, hvis prisen for øyeblikket handler under 200-dagers glidende gjennomsnitt, kan dette gjennomsnittet betraktes som en potensiell motstandssone.

Når en potensiell motstandssone er identifisert, kan tradere se etter tegn på svakhet, for eksempel et brudd under et kortsiktig glidende gjennomsnitt, for å bekrefte at sonen faktisk fungerer som motstand.