Support (støttenivå) Definisjon

Begrepet "støtte" refererer til prisnivået der etterspørselen etter et verdipapir antas å være sterk nok til å forhindre at prisen synker ytterligere. Et støttenivå opprettes når prisen på et verdipapir slutter å falle og begynner å stige. Dette nivået antas å være et gulv, eller bunn, der kjøpere er villige til å gå inn i markedet.

Begrepet "motstand" er det motsatte av støtte og refererer til prisnivået der salg antas å være sterkt nok til å forhindre at prisen stiger ytterligere. Et motstandsnivå skapes når prisen på et verdipapir slutter å stige og begynner å falle. Dette nivået antas å være et tak, eller topp, der selgere er villige til å gå inn på markedet.

Hva er forskjellen mellom støtte og motstand i teknisk analyse?

Støtte og motstand er nøkkelnivåer som prishandling har en tendens til å reversere på eller hoppe av. Disse nivåene kan identifiseres ved hjelp av en rekke tekniske indikatorer, men oftest identifiseres støtte- og motstandsnivåer ved hjelp av trendlinjer og prishandling.

Støtte er nivået der prishandling har en tendens til å finne støtte og reversere høyere. Et støttenivå dannes vanligvis når prishandling når et nivå der kjøpere blir mer aggressive og går inn for å kjøpe eiendelen, og dermed driver prisen høyere.

Motstand er nivået der prishandling har en tendens til å finne motstand og reversere lavere. Et motstandsnivå dannes vanligvis når prishandling når et nivå der selgere blir mer aggressive og går inn for å selge eiendelen, og dermed driver prisen lavere.

Hva er motstandsnivået?

I teknisk analyse er et motstandsnivå en pris som et verdipapir eller eiendel har problemer med å komme over. Det er med andre ord et punkt hvor salgspresset antas å være sterkt nok til å forhindre at prisen går høyere. Motstandsnivåer brukes ofte av tradere for å identifisere potensielle steder å ta fortjeneste eller for å inngå korte posisjoner.

Hvordan gjør du teknisk analyse?

Teknisk analyse er en metode for å forutsi fremtidige prisbevegelser på et verdipapir, basert på tidligere prisbevegelser.

Det er mange forskjellige teknikker som kan brukes i teknisk analyse, men noen av de mer vanlige inkluderer:

- trendlinjer
- støtte- og motstandsnivåer
- glidende gjennomsnitt

Teknisk analyse kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, fra langsiktige diagrammer (som månedlige eller årlige) til kortsiktige diagrammer (for eksempel 5-minutters eller 15-minutters).

Målet med teknisk analyse er å identifisere mønstre i prisdataene som kan brukes til å lage spådommer om hvor prisen er på vei i fremtiden.

Teknisk analyse er ikke en eksakt vitenskap, og det er ingen garantert måte å tjene penger ved å bruke den. Imidlertid synes mange handelsmenn at det er et nyttig verktøy i deres arsenal.

Hva er de fire grunnleggende for teknisk analyse?

Teknisk analyse er et verktøy som investorer bruker til å evaluere investeringer og forsøke å forutsi fremtidige prisbevegelser. Den kan brukes til å identifisere trender, støtte- eller motstandsnivåer, eller for å ta handelsbeslutninger. Teknisk analyse er ikke en eksakt vitenskap, men det kan være et nyttig verktøy for å ta investeringsbeslutninger.

De fire grunnleggende for teknisk analyse er:

1. Trendanalyse: Dette er studiet av tidligere prisbevegelser for å identifisere trender. Tekniske analytikere mener at prisene har en tendens til å bevege seg i trender, og at disse trendene kan identifiseres og brukes til å gi spådommer om fremtidige prisbevegelser.

2. Støtte- og motstandsnivåer: Dette er nivåer hvor prisene har hatt vanskeligheter med å slå gjennom tidligere. Tekniske analytikere mener at disse nivåene kan fungere som barrierer for prisbevegelser, og at prisene sannsynligvis vil hoppe av disse nivåene.

3. Diagramanalyse: Dette er studiet av prisbevegelser ved hjelp av diagrammer. Tekniske analytikere mener at diagrammer kan brukes til å identifisere mønstre som kan brukes til å gi spådommer om fremtidige prisbevegelser.

4. Indikatorer: Dette er matematiske formler som brukes til å analysere prisdata. Tekniske analytikere mener at indikatorer kan brukes til å identifisere trender og gi spådommer om fremtidige prisbevegelser. Hvilken indikator er best for støtte og motstand? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da forskjellige handelsmenn vil ha forskjellige meninger. Noen vanlige indikatorer som brukes for å identifisere støtte- og motstandsnivåer inkluderer glidende gjennomsnitt, Relative Strength Index (RSI) og Bollinger Bands.