Unotert sikkerhetsdefinisjon

Et unotert verdipapir er en type investering som ikke handles på en offentlig børs. Disse verdipapirene er vanligvis bare tilgjengelige for akkrediterte investorer, og de er ikke underlagt samme reguleringsnivå som børsnoterte verdipapirer. Unoterte verdipapirer kan være mer volatile og risikable enn noterte verdipapirer, men de kan også gi høyere avkastning.

Hva er unotert marked?

Det unoterte markedet er et marked for verdipapirer som ikke er notert på en børs. Disse verdipapirene handles vanligvis gjennom megler-forhandlere eller over-the-counter (OTC) markeder.

Det unoterte markedet kan gi likviditet for verdipapirer som ikke omsettes på en børs. Det kan for eksempel hende at et selskap ikke ønsker å notere sine aksjer på en børs fordi det ennå ikke er lønnsomt eller fordi det ønsker å unngå kostnadene og reguleringene knyttet til børsnoteringen. Imidlertid kan selskapet fortsatt ønske å skaffe kapital ved å selge aksjer til investorer. I dette tilfellet kan selskapet selge sine aksjer i det unoterte markedet.

Investorer som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer i det unoterte markedet kan gjøre det gjennom megler-forhandlere eller OTC-markeder. Disse markedene er mindre regulert enn børser, så det er mer risiko for investorer. For eksempel kan det være mindre informasjon tilgjengelig om verdipapirene som handles i det unoterte markedet. Kan du selge unoterte aksjer? Ja, du kan selge unoterte aksjer, men det er et par ting du bør huske på. For det første handles ikke unoterte aksjer på offentlige børser, så du vil sannsynligvis trenge å finne en megler som spesialiserer seg på handel med denne typen verdipapirer. For det andre kan unoterte aksjer være vanskeligere å selge enn børsnoterte aksjer, så du må kanskje være forberedt på å akseptere en lavere pris. Til slutt kan unoterte aksjer være underlagt andre regler og forskrifter enn børsnoterte aksjer, så det er viktig å rådføre seg med en profesjonell før du tar noen avgjørelser.

Når på dagen avgjøres handler?

Tidspunktet på dagen som handler avgjøres avhenger av typen handel som ble gjort. For eksempel vil handler foretatt ved bruk av markedsordre gjøres opp umiddelbart, mens handler gjort ved bruk av grenseordrer kan ta lengre tid å gjøre opp. Tidspunktet på dagen handelen avgjøres avhenger også av børsen som handelen ble gjort på. For eksempel, handler gjort på New York Stock Exchange (NYSE) avgjøres klokken 16:00. ET, mens handler gjort på Nasdaq-børsen avgjøres klokken 16.00. ET.

Hvorfor er det mer risikabelt å kjøpe unoterte verdipapirer?

Det er noen viktige årsaker til at unoterte verdipapirer generelt anses for å være mer risikable investeringer enn noterte verdipapirer:

1. Unoterte verdipapirer er ikke underlagt samme nivå av regulatorisk kontroll som børsnoterte verdipapirer. Dette betyr at det er mindre informasjon tilgjengelig om unoterte verdipapirer, og de kan være mer utsatt for svindel eller annen uetisk praksis.

2. Unoterte verdipapirer omsettes ikke på en organisert børs, noe som betyr at det ikke er et sentralt sted å få informasjon om priser eller å gjennomføre handler. Dette kan gjøre det vanskeligere å kjøpe eller selge unoterte verdipapirer, og kan også gjøre det vanskeligere å få nøyaktig prisinformasjon.

3. Unoterte verdipapirer er ofte mindre likvide enn børsnoterte verdipapirer, noe som betyr at de kan være vanskeligere å selge når du ønsker å ta ut investeringen din. Dette kan være et spesielt problem hvis du trenger å selge investeringen din raskt, for eksempel i nødstilfeller.

4. Unoterte verdipapirer er ofte mer volatile enn noterte verdipapirer, noe som betyr at prisene deres kan svinge mer vilt og kan være vanskeligere å forutsi. Dette kan gjøre det vanskeligere å tjene penger på å investere i unoterte verdipapirer, og kan også øke sjansene for å tape penger.

Hvor lenge kan en aksje stå på terskellisten?

Det er ikke noe sikkert svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den aktuelle aksjen, markedsforhold og investorens egen handelsstrategi. Generelt kan imidlertid en aksje holde seg på en terskelliste i en periode som strekker seg fra noen dager til noen uker.