Hva er sammensatt?

Definisjonen av kapitalisering refererer til utviklingen av en kapital over en periode. Når det foretas en investering eller det kreves et lån, er hensikten å skaffe eller gi et beløp på renter per år som betaling for å ha den kapitalen i løpet av den angitte tiden. Derfor kan det sies at begrepet kapitalisering brukes … Les mer