Unotert sikkerhetsdefinisjon

Et unotert verdipapir er en type investering som ikke handles på en offentlig børs. Disse verdipapirene er vanligvis bare tilgjengelige for akkrediterte investorer, og de er ikke underlagt samme reguleringsnivå som børsnoterte verdipapirer. Unoterte verdipapirer kan være mer volatile og risikable enn noterte verdipapirer, men de kan også gi høyere avkastning. Hva er unotert marked? … Les mer

Hva er sammensatt?

Definisjonen av kapitalisering refererer til utviklingen av en kapital over en periode. Når det foretas en investering eller det kreves et lån, er hensikten å skaffe eller gi et beløp på renter per år som betaling for å ha den kapitalen i løpet av den angitte tiden. Derfor kan det sies at begrepet kapitalisering brukes … Les mer

Kategorier S