Underperform

Underperform er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der et verdipapir eller en investering ikke gir like gode resultater som sine konkurrenter eller markedet som helhet. Når et verdipapir sies å være dårligere, betyr det at det ikke oppfyller investorenes forventninger.

Det kan være mange grunner til at et verdipapir kan fungere dårligere. Det kan være at selskapet står overfor vanskeligheter som påvirker bunnlinjen. Det kan også være at sektoren eller bransjen som selskapet opererer i for tiden er i unåde hos investorer. Uansett årsak kan underprestasjoner være et tegn på at det kan være på tide å selge et verdipapir. Hva er synonymet til mangel? En mangel er en mangel eller mangel, spesielt på penger. Hva betyr underpari? Sub pari betyr under gjennomsnittet eller ikke opp til pari. I aksjemarkedet er sub pari-selskaper de som ikke presterer så godt som konkurrentene.

Hvorfor kalles det et oksemarked?

Et oksemarked er et marked der prisene stiger eller forventes å stige. Begrepet "bull market" brukes oftest for å referere til aksjemarkedet, men det kan gjelde alt som omsettes, for eksempel obligasjoner, eiendom og råvarer.

Begrepet "bull market" antas å ha kommet fra måten okser angriper byttet på. De senker hodet og lader seg fremover og prøver å presse byttet ut av balanse. På samme måte stiger prisene i et oksemarked og investorer kjøper seg inn i håp om å tjene penger.

Hva er en teknisk vurdering?

En teknisk vurdering er en type investeringsvurdering som fokuserer på de tekniske aspektene ved et verdipapir, snarere enn de underliggende grunnleggende. Tekniske vurderinger brukes vanligvis av tradere og investorer som bruker teknisk analyse når de tar investeringsbeslutninger. Hva kalles et svakt aksjemarked? Et svakt aksjemarked kalles ofte et bjørnemarked. Et bjørnemarked er et marked der prisene på verdipapirer faller og investorer forventer at prisene fortsetter å falle.