Spekulantdefinisjon

En spekulant er en person som handler med eiendeler, typisk verdipapirer, for å tjene på kortsiktige prisbevegelser. Spekulanter søker vanligvis å tjene på kortsiktige prisbevegelser i markedet, og de tar vanligvis ikke fysisk besittelse av den underliggende eiendelen. Begrepet «spekulant» kan brukes i en rekke sammenhenger, men det er mest brukt i finansverdenen. I finansverdenen … Les mer

Familieinntektsrytter

En familieinntektsrytter er en forsikringsrytter som gir en dødsfallsstønad i form av en vanlig inntektsstrøm til forsikringstakers begunstigede. Rytteren legges vanligvis til en livsforsikringspolise, og utbetaler en dødsfallsfordel hvis forsikringstakeren dør mens forsikringen er aktiv. Inntektsstrømmen kan brukes av mottakerne til å hjelpe til med å dekke levekostnader, for eksempel boliglån eller høyskoleundervisning. Hva er … Les mer

Underperform

Underperform er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der et verdipapir eller en investering ikke gir like gode resultater som sine konkurrenter eller markedet som helhet. Når et verdipapir sies å være dårligere, betyr det at det ikke oppfyller investorenes forventninger. Det kan være mange grunner til at et verdipapir kan fungere … Les mer