Ubevilget tilbakeholdt inntekt

Ikke disponert tilbakeholdt overskudd er den delen av et selskaps overskudd som ikke er bestemt til bestemte formål. Styret kan velge å reinvestere disse inntektene tilbake i virksomheten, dele dem ut til aksjonærene som utbytte eller bruke dem til å betale ned gjeld. Ikke disponert tilbakeholdt overskudd tilhører aksjonærene i et selskap og kan deles ut til dem etter styrets skjønn. Er tilbakeholdt inntekt en inntekt? Nei, tilbakeholdt inntekt er ikke inntekt. Inntekter er den totale inntekten generert av et selskap før eventuelle utgifter er trukket fra. Beholdt inntekt er den delen av et selskaps overskudd som reinvesteres tilbake i virksomheten.

Hvordan rapporterer du bevilget tilbakeholdt inntekt?

Beregnet opptjent egenkapital er opptjent egenkapital som er spesifikt avsatt av styret til et bestemt formål. Et selskap kan for eksempel bruke tilbakeholdt inntekt for å finansiere et nytt produktutviklingsprosjekt.

Disponert opptjent egenkapital er rapportert i egenkapitaldelen av balansen. Hva er de tre komponentene i tilbakeholdt inntekt? De tre komponentene i tilbakeholdt inntekt er inntekter som et selskap beholder i virksomheten, utbytte som utbetales til aksjonærer og midler som reinvesteres tilbake i selskapet.

Hva er årsakene til å bevilge tilbakeholdt inntekt?

Det er flere grunner til at et selskap kan tilegne seg tilbakeholdt overskudd, inkludert:

1. For å betale utbytte til aksjonærer: Tilbakeholdt overskudd kan brukes til å betale utbytte til aksjonærene, noe som kan bidra til å tiltrekke og beholde investorer.

2. For å finansiere ekspansjon: Beholdt inntekt kan brukes til å finansiere ekspansjon, for eksempel å åpne nye lokasjoner eller legge til nye produkter eller tjenester.

3. Å bygge opp kontantbeholdning: Opptjent overskudd kan brukes til å bygge opp likviditetsreserver, som kan bidra til å beskytte selskapet i tilfelle uforutsette utgifter eller økonomiske nedgangstider.

4. Å nedbetale gjeld: Opptjent overskudd kan brukes til å nedbetale gjeld, noe som kan bidra til å bedre selskapets økonomiske helse og redusere rentekostnadene.

5. Å kjøpe tilbake aksjer: Opptjent overskudd kan brukes til å kjøpe tilbake aksjer, noe som kan bidra til å øke verdien av selskapets aksjer. Hva betyr upassende? Unappropriated er et begrep som brukes i corporate finance for å beskrive midler som ikke er spesifikt øremerket til et bestemt formål. Ubevilgede midler kan brukes til ethvert formål som selskapet velger, inkludert utvidelse, utbytte eller nedbetaling av gjeld.