Ubevilget tilbakeholdt inntekt

Ikke disponert tilbakeholdt overskudd er den delen av et selskaps overskudd som ikke er bestemt til bestemte formål. Styret kan velge å reinvestere disse inntektene tilbake i virksomheten, dele dem ut til aksjonærene som utbytte eller bruke dem til å betale ned gjeld. Ikke disponert tilbakeholdt overskudd tilhører aksjonærene i et selskap og kan deles … Les mer

Hvorfor mellomkontorer er viktige

Mellomkontorer i banker spiller en viktig rolle for å sikre nøyaktigheten og fullstendigheten av dataene som brukes til finansiell rapportering. De bidrar også til å håndtere risiko ved å gi informasjon som brukes til å overvåke og kontrollere eksponering for ulike risikoer. I tillegg gir mellomkontorer verdifull innsikt i driften av banken og kan gi … Les mer