tittelgaranti

Når du kjøper et stykke eiendom, garanterer selgeren (garanterer) at de er den rettmessige eieren av eiendommen og har juridisk rett til å selge den til deg. Dette er viktig fordi hvis selgeren faktisk ikke eier eiendommen eller hvis det er andre krav på eiendommen, kan du ende opp med å miste investeringen din.

Hva er de tre tingene Magnuson Moss-garantiloven krever?

1) Magnuson Moss Warranty Act krever at enhver skriftlig garanti på et produkt må være tydelig og iøynefallende, og må angi garantiens varighet.

2) Loven krever også at produsenter og selgere av forbrukerprodukter gir forbrukerne et middel til å håndheve sine rettigheter under garantien.

3) Endelig forbyr loven produsenter og selgere å komme med falske eller villedende utsagn om dekningen eller vilkårene for en garanti.

Hva er tittelgarantier?

En eiendomsgaranti er en type forsikring som beskytter innehaveren mot tap som oppstår på grunn av problemer med eiendomsretten til et stykke eiendom. Politikken utstedes vanligvis av et forsikringsselskap, og den kan kjøpes av kjøperen eller selgeren av en eiendom, eller av en utlåner som finansierer kjøpet.

Tittelforsikringsselskapet vil foreta et søk i de offentlige registre for å sikre at tittelen til eiendommen er klar og at det ikke er utestående heftelser eller andre krav mot den. Dersom selskapet finner problemer med tittelen, vil det enten rette dem eller gi økonomisk kompensasjon til forsikringstaker for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av problemene.

Å kjøpe en tittelgaranti kan gi både kjøpere og långivere trygghet på at de ikke uventet vil bli møtt med kostbare juridiske problemer på veien.

Hva er de forskjellige typene garanti?

Det finnes flere forskjellige typer garantier som kan tilbys på en eiendom, avhengig av type eiendom og jurisdiksjonen der den ligger. Den vanligste typen garanti er en strukturell garanti, som dekker fundamentet, innrammingen og hovedsystemene til en eiendom. Andre typer garantier som kan tilbys inkluderer garantier på det elektriske systemet, rørleggerarbeid, HVAC og apparater. Noen utviklere tilbyr også en begrenset garanti på selve eiendommen, som dekker feil i materialer og utførelse i en viss periode etter kjøpet.

Hvilken frase eller hvilke ord kreves i en skjøte og anses som en formidlingshandling?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av jurisdiksjonen der eiendommen ligger. Det er imidlertid noen vanlige setninger og ord som vanligvis er inkludert i en overdragelsesskjøte, for eksempel:

"grantor", "grantee", "convey", "overføring", "eiendom", "tittel," og "garanti". Hva er forskjellen mellom tilstand og garanti? Et vilkår er en bestemmelse i en kontrakt som må være oppfylt for at kontrakten skal være gyldig. En garanti er en garanti for at en viss betingelse blir oppfylt.