Sucker Rally Definisjon

Et sugerally er en kortsiktig økning i aksjekurser som ikke er basert på noen underliggende forbedringer i selskapets fundamentale forhold. Sucker-rally oppstår ofte etter en kraftig nedgang i aksjekursene, ettersom investorer blir utålmodige og begynner å kjøpe aksjer i håp om en rask opptur. Imidlertid går disse rallyene vanligvis raskt ut, og investorene holder på tap. Går vi inn i et bjørnemarked 2022? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, siden det er notorisk vanskelig å forutsi fremtidige bevegelser i aksjemarkedet. Det er imidlertid en rekke faktorer som kan tyde på at et bjørnemarked kan være i horisonten i 2022. For det første har aksjemarkedet vært på en sterk bullrun de siste årene, og det er ofte slik at bull markets etterfølges av bjørnemarkeder. For det andre ventes rentene å begynne å stige i 2022, noe som kan legge press på aksjekursene. Til slutt er det bekymring for at den globale økonomien kan gå inn i en periode med lavere vekst de neste årene, noe som også kan føre til en børskorreksjon.

Hva forårsaker bjørnerally?

Svaret på dette spørsmålet er todelt. For det første er et bjørnrally vanligvis forårsaket av en periode med gode nyheter eller positive økonomiske data som oppmuntrer investorer til å kjøpe aksjer. Dette kjøpspresset kan presse aksjekursene opp, selv om de generelle markedsforholdene fortsatt er bearish.

For det andre kan et bjørnerally også være forårsaket av kortdekning. Dette skjer når investorer som har satset mot markedet (ved å shorte aksjer) blir tvunget til å kjøpe aksjer for å dekke posisjonene sine. Dette kjøpspresset kan også presse aksjekursene opp, selv om de generelle markedsforholdene fortsatt er bearish.

Hvordan vet du når et bjørnemarked kommer?

Det er ingen garantert måte å vite når et bjørnemarked kommer, men det er noen tegn som investorer kan se etter som kan tyde på en kommende markedsnedgang.

Noen av tegnene på at et bjørnemarked kan være i horisonten inkluderer:

1. En vedvarende periode med stigende aksjekurser etterfulgt av en kraftig nedgang. Dette blir ofte referert til som en "markedstopp".

2. En økning i antall børsintroduksjoner (IPOs). Dette er ofte et tegn på en "boble" i markedet.

3. Nedgang i antall selskaper som rapporterer inntjening. Dette er ofte et tegn på at markedet er overvurdert.

4. Økning i antall selskaper som rapporterer tap. Dette er ofte et tegn på at markedet er i nedgangstider.

5. Nedgang i antall selskaper som betaler utbytte. Dette er ofte et tegn på at markedet er i et bjørnemarked.

6. En økning i antall selskaper som stanser eller kutter utbyttet. Dette er ofte et tegn på at markedet er i et bjørnemarked.

7. En vedvarende periode med høy arbeidsledighet. Dette er ofte et tegn på at økonomien er inne i en resesjon, noe som kan føre til et bjørnemarked.

8. Nedgang i forbruket. Dette er ofte et tegn på at økonomien er inne i en resesjon, noe som kan føre til et bjørnemarked.

9. Nedgang i næringsinvesteringer. Dette er ofte et tegn på at økonomien er inne i en resesjon, noe som kan føre til et bjørnemarked.

10. Økning i antall utlegg. Dette er ofte et tegn på at økonomien er inne i en resesjon, noe som kan føre til et bjørnemarked.

Hvordan vet du om det er en okse- eller bjørnefelle?

En oksefelle er når prisen på en aksje skaper en falsk følelse av momentum ved å bevege seg høyere, for så å falle ned igjen. Dette kan friste investorer til å kjøpe aksjen, bare for å se den tape verdi kort tid etter.

En bjørnefelle er det motsatte - prisen på en aksje faller, noe som får investorer til å tro at den vil fortsette å falle, når den i virkeligheten begynner å ta seg opp igjen.

Hvordan selger jeg på rally?

1. Bestem hva du vil selge.
2. Finn en megler som dekker dine behov og som du føler deg komfortabel med.
3. Undersøk rallyet du vurderer.
4. Bestem risikoen og potensielle fordelene ved å selge på rally.
5. Legg inn bestillingen hos megleren din.
6. Overvåk posisjonen din og foreta justeringer etter behov.