Sucker Rally Definisjon

Et sugerally er en kortsiktig økning i aksjekurser som ikke er basert på noen underliggende forbedringer i selskapets fundamentale forhold. Sucker-rally oppstår ofte etter en kraftig nedgang i aksjekursene, ettersom investorer blir utålmodige og begynner å kjøpe aksjer i håp om en rask opptur. Imidlertid går disse rallyene vanligvis raskt ut, og investorene holder på … Les mer

Varsel om mislighold

Når en låntaker kommer etter på boliglånsbetalingene, vil långiveren sende dem et varsel om mislighold. Denne meldingen vil informere låntakeren om at de er i mislighold på boliglånet og må iverksette tiltak for å rette opp situasjonen. Låntakeren vil vanligvis ha en viss tid til å bringe sine betalinger oppdatert før utlåner tar ytterligere tiltak. … Les mer

Hva er en lekegrind?

En lekegrind er en begrensning på fri disposisjon av tidsbegrensede kontanter, nåværende kontoerog andre økonomiske aktiviteter. Denne begrensningen er bestemt av den aktuelle regjeringen, og består i å forhindre bankene i å åpne dørene for å forhindre at innbyggerne trekker ut pengene sine samtidig. Alt dette gjøres for å forhindre at det finansielle systemet kollapser. … Les mer

Kategorier L