Brunei Investment Agency

Brunei Investment Agency (BIA) er det suverene formuesfondet til Sultanatet Brunei. Etablert i 1983, forvalter BIA en portefølje av investeringer på vegne av Brunei-regjeringen. BIA overvåkes av finansdepartementet og har hovedkontor i hovedstaden Bandar Seri Begawan.

BIAs investeringsmandat er å generere langsiktig avkastning for Brunei-regjeringen, med fokus på å bevare kapital og generere inntekter. BIA investerer i et bredt spekter av aktivaklasser, inkludert aksjer, rente, eiendom, private equity og venturekapital. BIA har en global investeringsportefølje, med en betydelig tilstedeværelse i USA, Europa og Asia.

Fra og med 2017 hadde BIA eiendeler under forvaltning på 40 milliarder dollar. BIA er et av de største statlige formuesfondene i Asia, og er rangert blant de 50 største suverene formuesfondene i verden.

Hvilket land er rikest i Asia?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, ettersom rikdom er relativ og kan måles på mange forskjellige måter. Ved å bruke ulike mål på økonomisk produksjon og levestandard er det imidlertid mulig å foreta en generell sammenligning av rikdom på tvers av forskjellige asiatiske land.

På per innbygger-basis er det rikeste asiatiske landet Qatar, som har et BNP per innbygger på 124 930 dollar. Dette er mer enn det dobbelte av det nest rikeste landet, Singapore, som har et BNP per innbygger på 59 430 dollar.

Qatar er også det rikeste landet i Asia i henhold til kjøpekraftsparitet (PPP), med et BNP per innbygger på $88.221. PPP er et mål på økonomisk produksjon som tar hensyn til de relative levekostnadene i ulike land. På dette tiltaket blir Qatar fulgt av Hong Kong ($64.887), Kuwait ($55.466) og De forente arabiske emirater ($49.883).

Når man måler rikdom i form av menneskelig utvikling, er det rikeste asiatiske landet Singapore, som har en Human Development Index (HDI)-score på 0,935. Deretter følger Hong Kong (0,915), Japan (0,910) og Sør-Korea (0,899). HDI er en sammensatt indeks som tar hensyn til faktorer som forventet levealder, utdanningsnivå og inntekt per innbygger.

Så, avslutningsvis, det rikeste asiatiske landet avhenger av hvordan du måler rikdom. Qatar er det rikeste landet i Asia i henhold til BNP per innbygger og PPP, mens Singapore er det rikeste landet i Asia ifølge HDI. Har Brunei skatt? Ja, Brunei har skatt. Skattesystemet i Brunei er progressivt, med skattesatser som øker etter hvert som inntekten øker. Den høyeste skattesatsen er 30 % på inntekt over $60 000. Hva er Bruneis viktigste inntektskilde? Den viktigste inntektskilden for Brunei er olje- og gasseksport. Det lille sørøstasiatiske landet ligger på øya Borneo og er omgitt av Malaysia. Brunei har vært et uavhengig sultanat siden 1300-tallet, og dets nåværende hersker er sultan Hassanal Bolkiah. Olje- og gasseksport står for rundt 90 % av Bruneis BNP og nesten 60 % av statens inntekter. Landet har også betydelige reserver av tømmer og gull.

Hvilken virksomhet er bra i Brunei?

Regjeringen i Brunei Darussalam ønsker utenlandske investeringer velkommen og tilbyr en rekke insentiver for å oppmuntre til investeringer i landet. Regjeringen er spesielt opptatt av å tiltrekke seg investeringer i følgende sektorer:

- Landbruk
- Industri
- Turisme
- Bank og finans
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Er Brunei et bra sted for forretninger?

Ja, Brunei er et utmerket sted å gjøre forretninger. Den bruneianske regjeringen er svært støttende for bedrifter og gir en rekke insentiver og fordeler for å oppmuntre til investeringer. Landet har også en svært lav kriminalitetsrate og et stabilt politisk miljø, noe som gjør det til et veldig trygt og sikkert sted å drive virksomhet.