Hva er en reservetransje?

En reservetransje er en nødreserve av utenlandsk valuta som holdes av en sentralbank. Reservetransjen lar en sentralbank intervenere i valutamarkedet for å stabilisere verdien av valutaen. Størrelsen på reservetransjen bestemmes av sentralbankens pengepolitikk.

Er reserve en eiendel?

Generelt er en eiendel noe som putter penger i lomma.

Så hvis du har en sparekonto som betaler deg renter, er den kontoen en eiendel. Tilsvarende, hvis du eier en obligasjon som betaler periodiske rentebetalinger, er den obligasjonen også en eiendel.

Reserver er en type eiendel, men de er litt annerledes enn andre typer eiendeler. Reserver er en type eiendel som sentralbanker bruker til å styre pengemengden.

Så når sentralbanken ønsker å øke pengemengden, vil den kjøpe eiendeler som obligasjoner i det åpne markedet. Dette øker reservene som sentralbanken har. Så, når sentralbanken ønsker å redusere pengemengden, vil den selge eiendeler i det åpne markedet. Dette reduserer reservene som sentralbanken har.

Så på en måte er reserver en type eiendel som sentralbanker bruker for å styre pengemengden.

Hva er IMF Extended Fund Facility?

The Extended Fund Facility (EFF) er en ordning mellom Det internasjonale pengefondet (IMF) og medlemsland som opplever langvarige betalingsbalanseproblemer og trenger ytterligere finansiering på konsesjonell basis. EFF gir medlemmene tilgang til IMF-finansiering på inntil 500 prosent av deres kvote over en treårsperiode, på gunstigere vilkår enn IMFs vanlige finansiering. EFF er ment å hjelpe land med å implementere omfattende økonomiske tilpasningsprogrammer som adresserer de underliggende årsakene til deres betalingsbalanseproblemer. Hva er Indias kvote i IMF? Indias kvote i Det internasjonale pengefondet (IMF) er 18,4 milliarder SDR (27,0 milliarder USD), som er 2,44 % av de totale kvotene. India er det tiende største medlemmet av IMF.

Hva er SDR full form?

SDR står for Special Drawing Rights. Det er en internasjonal reserveaktiva, opprettet av Det internasjonale pengefondet (IMF), som kan brukes av medlemslandene til å supplere deres offisielle valutareserver. SDR er ikke en valuta, men snarere et krav på IMFs medlemslands valutaer. De kan veksles til andre valutaer på 1-til-1-basis.

Hva er reservekravet?

Reservekravet (eller reserveforholdet) er prosentandelen av innskudd som en bank er pålagt å holde i reserve. Reservekravet settes av sentralbanken i et land, og varierer avhengig av innskuddstype. For eksempel, i USA er reservekravet for transaksjonsinnskudd 10 %, mens reservekravet for ikke-transaksjonsinnskudd er 0 %.

Reservekravet er et av virkemidlene som sentralbanken bruker for å påvirke pengemengden. Ved å endre reservekravet kan sentralbanken oppmuntre eller motvirke utlån fra bankene, noe som igjen påvirker pengemengden.