Standard Floor Limit

Standard gulvgrense er det maksimale beløpet per transaksjon som kan behandles uten å kreve en PIN-kode eller annen autentisering. Denne grensen er vanligvis satt av kortutstederen, og kan være forskjellig for fysiske steder kontra nettbaserte transaksjoner. Hva er et kredittkortgulv? Et kredittkortgulv er den laveste kredittkortsaldoen som en kortholder kan ha og fortsatt motta en minimumsbetaling fra utstederen. Denne minimumsbetalingen settes vanligvis på kortinnehaverens forespørsel, og kan endres når som helst. Hva er EMV L3? EMV L3 er en standard som definerer kommunikasjonsprotokollene mellom et kort og en terminal, med det formål å sikre interoperabilitet mellom ulike EMV-implementeringer. EMV L3 definerer kommandoene og datastrukturene som utveksles mellom kortet og terminalen, samt reglene for behandling av denne informasjonen.

Hva betyr fornektelseskoden 530? Avslagskoden 530 indikerer at kortinnehaverens bank har avslått transaksjonen. Dette kan skje av en rekke årsaker, inkludert utilstrekkelige midler, feil kredittkortnummer eller utløpsdato, eller en blokkering på kortinnehaverens konto. Hvis du mottar denne koden, bør du kontakte kortinnehaveren for å få en ny betalingsmåte. Hva er kredittgrense og husgrense? Kredittgrense er det maksimale kredittbeløpet som en finansinstitusjon vil gi til en låntaker. Husgrense er det totale kredittbeløpet som en finansinstitusjon har tilgjengelig for å låne ut. Hva er Stip stand i behandling? Stip er et akronym for "Sale Term Identification Procedure." Det er en kode som brukes av selgere for å identifisere typen salg som behandles. Koden legges inn i terminalen før salget behandles.