Hva er reservasjoner?

Reserver er innskudd fra mynter og penger du teller en med Selskapet for å oppfylle dine forpliktelser. Begrepet reserver som sådan er inkludert isituasjonsbalanse og generelt akkumuleres reservene av enhetene for å forhindre fremtidige utgifter som ikke kan dekkes. Kilden til reservene kommer normalt fra selskapets fortjeneste og er en del av egne midler. Typer … Les mer