Chip-And-PIN-kortdefinisjon

Et Chip-And-PIN-kort er et kreditt- eller debetkort som inneholder en liten mikrobrikke som lagrer informasjon om kortinnehaveren og deres konto. Brikken leses av en kortleser når kortet settes inn i maskinen. Kortholder taster deretter inn PIN-koden (Personal Identification Number) i maskinen, som bekrefter at kortinnehaveren er den rettmessige eieren av kortet.

Chip-og-PIN-kort er sikrere enn tradisjonelle magnetstripekort, siden informasjonen som er lagret på brikken er mye vanskeligere å klone. Dette gjør det vanskeligere for kriminelle å begå svindel ved å bruke stjålne eller klonede kort.

Chip-And-PIN-kort er nå standarden i mange land, inkludert Storbritannia, Canada og store deler av Europa.

Bruker kredittkort PIN-koder? De fleste kredittkort bruker ikke PIN-koder, men noen gjør det. Hvis kredittkortet ditt har en PIN-kode, må du angi den når du bruker kortet i en minibank eller kjøper i en butikk som bruker PIN-kode. Du må også kjenne PIN-koden din hvis du vil bruke kredittkortet ditt til kontantforskudd. Hva står EMV for? EMV står for Europay, Mastercard og Visa. Det er en global standard for kreditt- og debetkort som inkluderer en brikke for lagring av data. Brikken gjør det vanskeligere for kriminelle å kopiere kortinformasjon. Hva kalles brikken på et kredittkort? Brikken i et kredittkort kalles en EMV-brikke. EMV står for "Europay, Mastercard og Visa". Disse brikkene brukes til å gjøre kredittkorttransaksjoner sikrere ved å lage en unik kode for hver transaksjon. Dette gjør det vanskeligere for svindlere å kopiere eller bruke stjålet kredittkortinformasjon. Er debetkort chip-and-PIN? Debetkort er ikke nødvendigvis chip-og-PIN. Noen debetkort kan være chip-og-PIN, men dette er ikke alltid tilfelle. Sjekk med kortutstederen din for å finne ut om debetkortet ditt er chip-og-PIN. Hva er meningen med chipkort? Et chipkort er en type kreditt- eller debetkort som inneholder en databrikke. Brikken lagrer informasjon om kortholder og selve kortet. Brikken gjør kortet vanskeligere å forfalske, noe som bidrar til å redusere svindel.