Simple Moving Average: What It Is and Formula

. Simple Moving Average (SMA) er et populært verktøy som brukes av tradere for å måle gjennomsnittsprisen på et verdipapir over en gitt tidsperiode. SMA-formelen er enkel å beregne og kan brukes til å identifisere trender og støtte/motstandsnivåer.

Hvordan tester du for SMA?

Det første trinnet er å identifisere tilstedeværelsen av tilstanden. Det vanligste symptomet på SMA er muskelsvakhet. Dette kan testes for ved å be personen utføre en enkel oppgave, som å løfte armen eller benet. Hvis de ikke klarer dette, er det sannsynlig at de har SMA.

Neste steg er å bekrefte diagnosen med genetisk testing. Dette kan gjøres med en blodprøve eller en hudbiopsi. Resultatene av disse testene vil vise om personen har den genetiske mutasjonen som forårsaker SMA eller ikke.

Når SMA er diagnostisert, kan behandlingsalternativene diskuteres. Det finnes ingen kur mot SMA, men det finnes behandlinger som kan bidra til å forbedre personens livskvalitet. Disse inkluderer fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler.

Hvordan bruker du SMA?

SMA er et akronym for Simple Moving Average. Det er en type glidende gjennomsnitt som beregnes ved å legge til sluttkursen på verdipapiret for en rekke tidsperioder og deretter dele denne summen med antall tidsperioder. De vanligste tidsperiodene som brukes er 20 og 50 dager.

SMA er en mye brukt teknisk indikator som brukes til å jevne ut prisdata ved å lage en enkelt linje som representerer gjennomsnittsprisen på et verdipapir over en bestemt tidsperiode. Denne linjen brukes deretter til å identifisere trender og støtte/motstandsnivåer.

Det finnes en rekke forskjellige måter SMA kan brukes på. Noen vanlige eksempler inkluderer:

-Identifisere trender: En stigende SMA indikerer at verdipapiret er i en opptrend mens en fallende SMA indikerer at verdipapiret er i en nedtrend.

-Identifisering av støtte- og motstandsnivåer: SMA kan brukes til å identifisere potensielle støtte- og motstandsnivåer. En vanlig tommelfingerregel er at hvis prisen på verdipapiret er over SMA, så kan SMA brukes som et potensielt støttenivå. Tilsvarende, hvis prisen på verdipapiret er under SMA, kan SMA brukes som et potensielt motstandsnivå.

-Identifisering av overkjøpte og oversolgte forhold: SMA kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold. En vanlig tommelfingerregel er at dersom prisen på verdipapiret er mer enn to standardavvik over SMA, så er verdipapiret overkjøpt. Tilsvarende, hvis prisen på verdipapiret er mer enn to standardavvik under SMA, blir verdipapiret oversolgt.

-Generering av kjøps- og salgssignaler: SMA kan også brukes til å generere kjøps- og salgssignaler. Et vanlig kjøpssignal genereres når prisen på verdipapiret krysser over SMA. Et vanlig salgssignal genereres når prisen på verdipapiret krysser under S

Hvilken størrelse er SMA?

"SMA" (Simple Moving Average) er et teknisk analyseverktøy som brukes til å jevne ut prisdata ved å lage en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet lages ved å ta summen av sluttkursene over en viss tidsperiode og deretter dele det på antall perioder.

De vanligste tidsperiodene som brukes er 10 dager, 20 dager, 50 dager og 200 dager.

SMA er en etterslepende indikator, noe som betyr at den er basert på tidligere data og kanskje ikke er en indikasjon på fremtidig prishandling. Hva er glidende gjennomsnitt i teknisk analyse? I teknisk analyse er et glidende gjennomsnitt en aksjes gjennomsnittspris over en bestemt tidsperiode. Det glidende gjennomsnittet brukes som en enkel måte å jevne ut støyen i individuelle aksjekurser og for å identifisere trender. Glidende gjennomsnitt kan beregnes for enhver tidsperiode, men de vanligste er 10-dagers, 20-dagers, 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hva er formelen for SMA? Formelen for Simple Moving Average (SMA) er den gjennomsnittlige sluttkursen på et verdipapir over et spesifisert antall perioder.