Dobbel eksponentiell glidende gjennomsnitt (DEMA) Definisjon og beregning

Et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA) er en type glidende gjennomsnitt som legger mer vekt på nyere datapunkter enn et enkelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA).

Det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet beregnes ved å bruke en vektingsfaktor på standard eksponentielt glidende gjennomsnitt. Vektingsfaktoren er basert på det eksponentielle forfallet til et hypotetisk verdipapir.

Det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet er mindre følsomt for prisendringer enn standard EMA, noe som gjør det til en mer pålitelig indikator for trendendringer.

Ulempen med det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet er at det er tregere å reagere på prisendringer enn standard EMA.

Det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet brukes sammen med andre tekniske indikatorer for å generere kjøps- og salgssignaler.

Hva er et eksponentielt glidende gjennomsnitt?

Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) er en type glidende gjennomsnitt som gir større vekt til nylige priser i et forsøk på å gjøre det mer responsivt for ny informasjon.

Det eksponentielle glidende gjennomsnittet beregnes ved å bruke en prosentandel av gjeldende pris på det forrige glidende gjennomsnittet. Prosentandelen som brukes er kjent som "utjevningsfaktoren"

For eksempel, hvis gjeldende pris er 100 og det forrige glidende gjennomsnittet var 90, vil det nye eksponentielle glidende gjennomsnittet bli beregnet som følger:

Ny EMA = (Gjeldende pris x utjevningsfaktor) + (tidligere EMA x (1 - utjevningsfaktor))

Så hvis utjevningsfaktoren var 0,3, vil det nye eksponentielle glidende gjennomsnittet bli beregnet som følger:

Ny EMA = (100 x 0,3) + (90 x (1 - 0,3))

Ny EMA = 30 + 63

Ny EMA = 93

Som du kan se, er det nye eksponentielle glidende gjennomsnittet mye nærmere gjeldende pris på 100 enn det forrige glidende gjennomsnittet på 90. Jo større utjevningsfaktor, jo mer vekt vil den nåværende prisen få.

Hvordan handler du med DEMA?

Double Exponential Moving Average (DEMA) er en teknisk indikator som brukes til å jevne ut prisdata ved å lage et konstant oppdatert gjennomsnitt. DEMA ligner på det eksponentielle bevegelige gjennomsnittet (EMA), men det legger større vekt på nyere data.

DEMA kan brukes på en rekke forskjellige måter, men en vanlig bruk er å hjelpe med å identifisere trender. Når DEMA stiger, indikerer det at prisene generelt beveger seg høyere, og når DEMA faller, indikerer det at prisene generelt beveger seg lavere.

En annen vanlig bruk for DEMA er å hjelpe med å oppdage potensielle vendepunkter i markedet. Når DEMA krysser under prisdataene, kan det være et signal om at prisene er i ferd med å begynne å falle. På samme måte, når DEMA krysser over prisdataene, kan det være et signal om at prisene er i ferd med å begynne å stige.

DEMA kan også brukes som et etterfølgende stop-loss-nivå. Når prisene begynner å falle, kan DEMA brukes til å identifisere når du skal avslutte en handel.

Det er ingen perfekt måte å handle med DEMA på, men å bruke den sammen med andre tekniske indikatorer kan bidra til å gi deg en fordel i markedet.

Hvordan brukes glidende gjennomsnitt i handel?

Det glidende gjennomsnittet er en enkel teknisk indikator som jevner ut prishandling ved å lage en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Denne gjennomsnittsprisen brukes ofte som en nøkkelindikator for å hjelpe handelsmenn med å vurdere prisretningen og oppdage potensielle handelsmuligheter.

Det er to hovedtyper av glidende gjennomsnitt: det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) og det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). SMA er den vanligste typen glidende gjennomsnitt, og den beregnes ved å ta gjennomsnittet av et gitt sett med priser over en viss tidsperiode. EMA, på den annen side, legger mer vekt på nylige prisdata, noe som gjør den mer lydhør overfor nylige prisendringer.

Glidende gjennomsnitt kan brukes på en rekke forskjellige måter, men en av de vanligste bruksområdene er å hjelpe med å identifisere trendretning. En trader kan se etter en situasjon der prisen er over det glidende gjennomsnittet, noe som indikerer en opptrend, eller under det glidende gjennomsnittet, noe som indikerer en nedadgående trend.

En annen vanlig bruk for glidende gjennomsnitt er å hjelpe med å oppdage potensielle handelsmuligheter. For eksempel kan en trader se etter en situasjon der prisen begynner å bevege seg bort fra det glidende gjennomsnittet, noe som kan være et tegn på at en ny trend er under utvikling.

Det finnes en rekke forskjellige måter å bruke glidende gjennomsnitt på, og forskjellige tradere vil ha sine egne preferanser. Det er viktig å eksperimentere med ulike innstillinger og se hva som fungerer best for deg.

Hva er de viktigste glidende gjennomsnittene?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, ettersom forskjellige handelsmenn legger forskjellige nivåer av betydning på forskjellige glidende gjennomsnitt. Noen av de mest brukte glidende gjennomsnittene er imidlertid 10-dagers, 20-dagers, 50-dagers og 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt (SMA).Disse gjennomsnittene er populære fordi de gir en god balanse mellom kortsiktige og langsiktige perspektiver.

10-dagers SMA er et godt valg for tradere som ønsker å fokusere på kortsiktig, da det vil gi dem en god ide om den siste prishandlingen. 20-dagers SMA er et godt valg for tradere som ønsker å fokusere på mellomlang sikt, da det vil gi dem en god ide om den generelle trenden. 50-dagers SMA er et godt valg for tradere som ønsker å fokusere på det langsiktige, da det vil gi dem en god ide om den langsiktige trenden. 200-dagers SMA er et godt valg for tradere som ønsker å fokusere på veldig lang sikt, da det vil gi dem en god ide om den langsiktige trenden.

Glidende gjennomsnitt er bare en av mange tekniske indikatorer som tradere kan bruke, og det er ingen "beste" glidende gjennomsnitt. Det viktigste glidende gjennomsnittet er det som fungerer best for den enkelte handelsmannens handelsstil og tidsramme.

Hva er 200 DMA i aksjemarkedet?

200 dagers glidende gjennomsnitt (200 DMA) er en teknisk indikator som brukes av mange tradere for å hjelpe dem med å ta beslutninger om når de skal kjøpe og selge aksjer. 200 DMA er ganske enkelt gjennomsnittsprisen på en aksje de siste 200 dagene. Mange tradere mener at 200 DMA er en god indikator på en aksjes langsiktige trend, og at hvis en aksjes pris er over 200 DMA, er den sannsynligvis i en langsiktig oppgående trend, og hvis den er under 200 DMA, det er sannsynligvis i en langsiktig nedadgående trend. Noen tradere bruker også 200 DMA som støtte- eller motstandsnivå, og vil kjøpe eller selge hvis aksjekursen når 200 DMA.