Triple Exponential Moving Average (TEMA) Definisjon

Triple Exponential Moving Average (TEMA) er en teknisk indikator som brukes til å jevne ut volatiliteten i prisdata ved å kombinere et enkelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) med et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA).

TEMA ble utviklet av Jack Hutson på begynnelsen av 1990-tallet og anses å være en mer sofistikert versjon av EMA.

TEMA-beregningen er som følger:

TEMA = (3*EMA) - (3*DEMA) + DEMA

hvor:

EMA = Eksponentielt glidende gjennomsnitt

DEMA = Dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt

TEMA er en etterslepende indikator, noe som betyr at den er basert på tidligere data og ikke nødvendigvis er prediktiv for fremtidig prishandling.

TEMA kan brukes til å identifisere trender og trendvendinger, samt til å generere kjøps- og salgssignaler.

TEMA er ikke uten kritikere, som hevder at dens etterslepende natur betyr at den ikke er like nyttig som andre tekniske indikatorer.

Hvordan handler du med Tema?

Identifiser først trenden. Tema er en etterslepende indikator, så den vil følge trenden. Hvis trenden er oppe, vil du kjøpe; hvis trenden er nede, vil du ønske å selge.

Deretter identifiserer støtte- og motstandsnivåer. Dette er nivåer der prisen har hoppet i det siste, og de kan gi deg en ide om hvor prisen kan snu.

Til slutt, skriv inn din handel. Hvis du kjøper, vil du angi når prisen er nær støtte; hvis du selger, vil du gå inn når prisen er nær motstand.

Hva brukes glidende gjennomsnitt til?

Det glidende gjennomsnittet er et enkelt teknisk analyseverktøy som brukes til å jevne ut prisdata og bedre identifisere trender.

Det finnes forskjellige typer glidende gjennomsnitt, men de mest brukte er det enkle glidende gjennomsnittet (SMA) og det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA).

SMA beregnes ved å ta gjennomsnittet av et gitt sett med priser over en viss tidsperiode. Hvis du for eksempel ønsker å beregne 10-dagers SMA, tar du gjennomsnittet av de siste 10 dagenes priser.

EMA ligner på SMA, men den legger større vekt på de siste prisene. Dette gjør det mer lydhør overfor endringer i markedet, men det kan også gjøre det mer flyktig.

Glidende gjennomsnitt kan brukes på en hvilken som helst tidsramme, men de er mest brukt på daglige eller ukentlige diagrammer. De kan brukes til å identifisere den generelle trenden, samt støtte- og motstandsnivåer.

Hvordan beregner du trippel eksponentielt glidende gjennomsnitt i Excel?

Det er ingen innebygd funksjon for å beregne trippel eksponentielt glidende gjennomsnitt (TEMA) i Excel, men du kan enkelt lage en TEMA-indikator ved å bruke en kombinasjon av funksjonene EMA(), DEMA() og TEMA().

TEMA-indikatoren er definert som følger:

TEMA = 3 * EMA(data) - 3 * DEMA(data) + TEMA(data)

Hvor:

EMA(data) = det eksponentielle glidende gjennomsnittet av dataene

DEMA(data) = det doble eksponensielle glidende gjennomsnittet av dataene

TEMA(data) = det trippel eksponentielle glidende gjennomsnittet av dataene

For å beregne TEMA indikator i Excel, må du først beregne EMA, DEMA og TEMA for dataene ved å bruke følgende formler:

EMA(data) = EMA(data, periode)

DEMA(data) = 2 * EMA(data, periode) - EMA(EMA(data, periode), periode)

TEMA(data) = 3 * EMA(data, periode) - 3 * DEMA(data, periode) + EMA(TEMA(data , periode), periode)

Hvor:

data = dataserien

periode = antall perioder for å beregne det glidende gjennomsnittet

For eksempel for å beregne TEMA over en 20-dagers periode, vil du bruke følgende formler:

EMA(data) = EMA(data, 20)

DEMA(data) = 2 * EMA(data, 20) - EMA(EMA( data, 20), 20)

TEMA(dat a) = 3 * EMA(data, 20) - 3 * DEMA(data, 20) + EMA(TEMA(data, 20), 20)

Hvordan beregner du triangulært glidende gjennomsnitt?

Et trekantet glidende gjennomsnitt (TMA) er en type glidende gjennomsnitt som ligner på andre glidende gjennomsnitt, for eksempel et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Men i motsetning til disse andre glidende gjennomsnittene, legger en TMA mer vekt på midten av datasettet, og mindre vekt på begynnelsen og slutten. Dette gjør TMA mer lydhør overfor endringer i datasettet, og mindre utsatt for prisstigninger.

For å beregne et trekantet glidende gjennomsnitt, må du først beregne et enkelt glidende gjennomsnitt. Deretter må du beregne det vektede gjennomsnittet av datapunktene i midten av datasettet. Vektingen er lik antall datapunkter i datasettet minus datapunktets posisjon i datasettet. For eksempel, hvis det er 10 datapunkter i datasettet, vil det første datapunktet bli vektet til 9 (10-1), det andre datapunktet vil bli vektet til 8 (10-2), og så videre.

Når du har det vektede gjennomsnittet av datapunktene i midten av datasettet, kan du legge dette til det enkle glidende gjennomsnittet for å få det trekantede glidende gjennomsnittet.

Hva er glidende gjennomsnitt teknisk analyse?

Glidende gjennomsnitt teknisk analyse er en metode for å analysere verdipapirpriser ved å bruke en serie glidende gjennomsnitt. De vanligste glidende gjennomsnittene er Simple Moving Average (SMA) og Exponential Moving Average (EMA). Bevegende gjennomsnitt teknisk analyse kan brukes til å identifisere trender, generere handelssignaler og måle styrken til prisbevegelser.