Shadow Banking System: Definisjon, eksempler og hvordan det fungerer

Skyggebanksystem: definisjon og eksempler.

Hva er ECON-quizlet for skyggebanksystemet?

Skyggebanksystemet er et nettverk av finansinstitusjoner og instrumenter som gir kreditt til bedrifter og forbrukere. Dette systemet eksisterer utenfor det tradisjonelle banksystemet og er ikke underlagt det samme regelverket. Skyggebanksystemet spilte en rolle i finanskrisen i 2008, da det kollapset og forårsaket en kredittfrysing. Kan skyggebanker skape penger? Nei, skyggebanker kan ikke skape penger. Bare sentralbanken kan skape penger, og skyggebanker er ikke en del av sentralbanken.

Hva er skyggebank IMF?

Begrepet "skyggebank" refererer generelt til finansinstitusjoner og aktiviteter som faller utenfor det tradisjonelle banksystemet. Dette inkluderer ikke-bankfinansierte finansinstitusjoner som hedgefond, pengemarkedsfond og investeringsbanker, samt aktiviteter som verdipapirutlån og gjenkjøpsavtaler (repoer).

Skyggebank kan være en kilde til finansiell stabilitet fordi det gir kreditt til bedrifter og husholdninger som kanskje ikke kan få det fra tradisjonelle banker. Skyggebank kan imidlertid også utgjøre en risiko for det finansielle systemet fordi det er mindre regulert enn tradisjonell bankvirksomhet og kan være mer sårbart for løp og panikk.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har studert skyggebankvirksomhet siden 2010 og har publisert en rekke rapporter om temaet. I 2012 ga IMF ut en rapport med tittelen «Shadow Banking: Strengthening Oversight and Regulation» som ga en oversikt over skyggebanksystemet og ga anbefalinger for hvordan det bør reguleres.

I 2014 ga IMF ut en oppfølgingsrapport med tittelen «Shadow Banking: A Global Perspective» som ga en oppdatering om størrelsen og veksten til skyggebanksystemet siden 2012-rapporten. Rapporten fra 2014 ga også anbefalinger for hvordan man kan styrke tilsynet og reguleringen av skyggebanker ytterligere.

Hva er makroøkonomien i skyggebanksystemet?

Skyggebanksystemet refererer til nettverket av finansinstitusjoner og mellommenn som driver med aktiviteter som faller utenfor tradisjonell bankvirksomhet. Skyggebanker er ikke underlagt det samme regelverket som tradisjonelle banker, og som sådan kan de ofte tilby høyere avkastning til investorer.

Skyggebanksystemet spilte en betydelig rolle i finanskrisen 2007-2008, da det var involvert i opprettelse og salg av subprime-lån. Da boligmarkedet kollapset, satt skyggebanksystemet igjen med et stort antall verdiløse eiendeler på balansen. Dette førte til en kjedereaksjon av hendelser som til slutt resulterte i svikt i en rekke store finansinstitusjoner. Hva er en skyggetransaksjon? En skyggetransaksjon er en transaksjon som ikke er registrert i et selskaps bøker og poster. Skyggetransaksjoner kan brukes til å skjule informasjon fra aksjonærer, regulatorer og andre interesserte parter. Skyggetransaksjoner kan enten være lovlige eller ulovlige, avhengig av formålet og effekten.