Sertifisert regnskap

Et sertifisert regnskap er et dokument som er utarbeidet av en autorisert revisor (CPA) og som er gjennomgått og godkjent av et styre eller et annet autorisert organ. Denne typen regnskap brukes vanligvis i situasjoner der det er behov for en høy grad av sikkerhet angående nøyaktigheten av informasjonen i den.

Hva er de 3 typene balanser?

Balansen er en oversikt over et selskaps økonomiske stilling på et bestemt tidspunkt. Det inkluderer et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital.

Det er tre typer balanser:

1. Eiendels- og gjeldsbalansen

2. Egenkapitalbalansen

3. Den kombinerte balansen Hva er de 3 regnskap kalt? De tre regnskapene kalles resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen.

Hva er de 5 typene finansregnskap?

1. Balansen er et finansregnskap som viser et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt.

2. Resultatregnskapet er et regnskap som viser et selskaps inntekter, utgifter og nettoinntekter for en bestemt tidsperiode.

3. Kontantstrømoppstillingen er et regnskap som viser en bedrifts inn- og utstrømmer for en bestemt tidsperiode.

4. Oppstilling av egenkapital er et regnskap som viser et selskaps egenkapital for en bestemt tidsperiode.

5. Kontantstrømoppstillingen er et finansregnskap som viser et selskaps inn- og utstrømmer for en bestemt tidsperiode. Hva er teknikkene for finansiell analyse? Teknikkene for finansiell analyse brukes til å undersøke en organisasjons regnskap for å vurdere dens økonomiske helse og ytelse. Finansiell analyse kan brukes til å identifisere trender og sammenhenger mellom ulike finansielle indikatorer, og den kan brukes til å forutsi fremtidige økonomiske resultater. Vanlige teknikker for finansiell analyse inkluderer forholdsanalyse, trendanalyse og komparativ analyse.

Hva er de seks 6 grunnleggende regnskapene?

De seks basisregnskapene er balanse, resultatregnskap, oppstilling av endringer i egenkapital, oppstilling av kontantstrømmer, oppstilling av totalresultat og oppstilling av finansiell stilling.

Balansen viser et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital på et gitt tidspunkt. Resultatregnskapet viser et selskaps inntekter, utgifter og nettoinntekter for en gitt tidsperiode. Oppstillingen over endringer i egenkapital viser et selskaps egenkapital for en gitt tidsperiode. Kontantstrømoppstillingen viser et selskaps kontantstrømmer for en gitt tidsperiode. Oppstillingen over totalresultat viser et selskaps totalresultat for en gitt tidsperiode. Oppstilling av finansiell stilling viser et selskaps finansielle stilling på et gitt tidspunkt.