Distressed Securities

Distressed securities er verdipapirer til selskaper som er i økonomisk nød. De kan stå i fare for konkurs eller allerede være konkurs. Nødlidende verdipapirer kan være obligasjoner, lån eller aksjer. Hva er et nødlidende produkt? Et nødlidende produkt er et verdipapir eller annet finansielt instrument som står i fare for mislighold. Distressed produkter selges vanligvis … Les mer

selvregulerende organisasjon (SRO)

En selvregulerende organisasjon (SRO) er en organisasjon som regulerer sine medlemmer for å beskytte investorer og markedets integritet. SROer er vanligvis industrisponset, og de har myndighet til å lage og håndheve regler som styrer medlemmene deres. Den mest kjente SRO i USA er Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Hvilken av følgende er en selvregulerende organisasjon … Les mer

Felles eide eiendom

Felleseie er enhver eiendom som eies av to eller flere personer. I de fleste tilfeller oppstår felleseie når to personer kjøper en eiendom sammen, for eksempel en bolig eller en bil. Felleseie kan også oppstå når to personer arver eiendom fra en slektning. Det er to typer sameie: felles leieforhold og felles leieforhold. Samleie innebærer … Les mer