Required Rate of Return: Definisjon og eksempler

Required Rate of Return (RRR) er minimumsavkastningen som en investor må motta for å kompensere for risikoen forbundet med en investering. Hvilket år er RRR satt i? Filmen RRR er satt til år 1920.

Hvorfor er RRR viktig?

RRR, eller reservekravsforholdet, er prosentandelen av innskudd som banker er pålagt å holde i reserve i sentralbanken. Sentralbanken bruker RRR for å kontrollere pengemengden og inflasjonen i en økonomi. En høyere RRR betyr at det er mindre penger tilgjengelig for utlån, og omvendt.

RRR er et viktig verktøy for sentralbanker fordi den lar dem påvirke pengemengden uten å endre renten. Ved å endre RRR kan sentralbanken oppmuntre eller motvirke utlån, og dermed bidra til å holde økonomien stabil.

Hva er slutten på RRR?

På slutten av RRR overvinner hovedpersonen, Robert, endelig sin flyskrekk og går om bord i et fly. Han er ledsaget av sin kone og datter, som har vært støttende gjennom hele reisen. Når flyet tar av, forteller Roberts datter at hun er stolt av ham, og han smiler. Filmen avsluttes med at familien omfavner og Robert ser ut av vinduet på skyene, til slutt i fred.

Hva er et eksempel på avkastningskrav?

Avkastningskravet (RRR) er minimumsavkastningen som et prosjekt må tjene for at en investor skal vurdere det som verdt det. RRR brukes til å diskontere fremtidige kontantstrømmer fra et prosjekt for å komme frem til nåverdien.

La oss for eksempel si at en investor vurderer et prosjekt som vil koste $100 000 i dag og forventes å generere kontantstrømmer på $10 000 per år de neste 10 årene. Hvis investorens avkastningskrav er 10 %, vil nåverdien av prosjektets kontantstrømmer være $100 000.

For å beregne nåverdien vil investoren diskontere hver av prosjektets fremtidige kontantstrømmer med 10 %. Så, det første årets kontantstrøm på $10 000 ville være verdt $9 091 i dag (dvs. $10 000 / (1 + 10%)), det andre årets kontantstrøm ville være verdt $8 264 i dag, og så videre.

Avkastningskravet er et kritisk input i enhver finansiell analyse fordi det direkte påvirker nåverdien av et prosjekts kontantstrømmer. Et høyere avkastningskrav vil gi en lavere nåverdi, alt annet likt. Hva betyr RRR i tekst? Begrepet "RRR" står for "risk-reward ratio". Det er et konsept som brukes av investorer for å vurdere den potensielle avkastningen til en investering mot mengden risiko som er involvert. Jo høyere RRR, desto mer attraktiv er investeringen.