Renter på forsinket betaling

Renter på forsinket betaling er det som blir brukt som straff når skyldneren ikke overholder betalingsforpliktelsene. Beløpet for forsinket betaling renter må alltid vises i kontrakten der vilkårene for lånet eller kreditt med bank.

Vi kan kreve forsinket rente på ubetalte regninger når forfallsdatoene for betaling av gjelden som er påkrevd av hvem som har plikt til å betale fakturaen, er oppfylt

Hvordan beregne forsinkelsesrente

Anta at vi betaler en månedlig avgift på 700 euro av boliglånDenne måneden har vi hatt kontoen på null, og det har derfor ikke vært mulig å foreta betalingen, og denne situasjonen har vart i 15 dager. Vår kontrakt fastslår at i tilfelle forsinket betaling, vil gjeldende rentesats pluss 4 poeng bli brukt, og også en kommisjon for å kreve gjeld på 25 euro. I dette tilfellet vil misligholdsrenten være 7%. Beregningsformelen er som følger:

Interés de demora = 700x0,7x15 / 365 = 2,01 euro

Til disse skal det legges 25 euro av kommisjonen for å kreve gjeld, derfor vil summen utgjøre 27,01 euro.

Hvordan beregne forsinkelsesrente på ubetalte fakturaer