Production Credit Association (PCA)

En Production Credit Association (PCA) er en finansinstitusjon som gir kreditt til bønder og ranchere. PCA er et kooperativ, eid av medlemmene, og styrt av et styre valgt av medlemskapet.

PCA gir lån til kjøp av husdyr, fôr, frø, gjødsel, drivstoff og andre produksjons- og driftsutgifter. I tillegg tilbyr PCA finansielle tjenester som sjekkinnløsning, postanvisninger og bankoverføringer.

PCA er regulert av Farm Credit Administration (FCA), et føderalt myndighetsorgan.

Hvem eier gårdskreditter i Amerika?

Gårdskreditter i Amerika eies generelt av staten, selv om det er noen unntak. United States Department of Agriculture (USDA) er den primære kilden til gårdskreditter, og gir lån og tilskudd til bønder og ranchere. USDA Farm Service Agency (FSA) er den største leverandøren av gårdskreditter, og tilbyr lån til driftsutgifter, kjøp av land og utstyr og andre formål. Andre offentlige etater som gir gårdskreditter inkluderer Small Business Administration (SBA) og Department of the Treasury. Det er også en rekke private långivere som tilbyr gårdskreditter, selv om disse generelt er mindre vanlige enn statsstøttede lån. Hva er PCA i banktjenester i Storbritannia? I Storbritannia er Prudential Regulation Authority (PCA) den primære regulatoren av banker. PCA er en del av Bank of England og er ansvarlig for å sikre at bankene opererer på en trygg og forsvarlig måte og ikke utgjør en risiko for finansiell stabilitet. PCA fastsetter og overvåker bankenes kapital- og likviditetskrav og overvåker deres risikostyringspraksis. Hvor mange assosiasjoner er i Farm Credit System? Farm Credit System består av 17 regionale banker, 73 lokale utlånsforeninger og Farm Credit Bank of Texas. Det er også mange støtteorganisasjoner.

Hva er FCS i banktjenester?

Federal Communications Commission (FCC) er et uavhengig byrå i USAs regjering som regulerer kommunikasjon via radio, TV, ledning, satellitt og kabel. FCC ble opprettet ved kommunikasjonsloven av 1934 og er siktet for å regulere mellomstatlig og internasjonal kommunikasjon via radio, TV, ledning, satellitt og kabel. FCC er også ansvarlig for å fremme kommunikasjonskonkurranse og for å beskytte allmennhetens interesser. Hva er FCS statsgaranti? FCS statsgaranti er et program som gir økonomisk bistand til bønder og ranchere som lider produksjonstap på grunn av naturkatastrofer. Programmet administreres av Farm Service Agency (FSA) i US Department of Agriculture (USDA).