Federal Agricultural Mortgage Corporation (FAMC)

Federal Agricultural Mortgage Corporation (FAMC) er et statlig sponset foretak (GSE) opprettet i 1988 for å gi en pålitelig finansieringskilde for landbruksprodusenter og huseiere på landsbygda. Organisasjonen er også kjent som Farm Credit System Insurance Corporation (FCSIC). FAMC har hovedkontor i Washington, D.C.

Selskapets oppgave er å "øke tilgjengeligheten av kreditt for bønder, ranchere, huseiere på landsbygda og andre låntakere på landsbygda i Amerika." For å oppfylle dette oppdraget gir FAMC forsikring til långivere som gir lån til bønder og ranchere. Organisasjonen er også ansvarlig for kjøp og verdipapirisering av lån gitt av banker og andre långivere i Farm Credit System.

FAMC overvåkes av et styre på ni medlemmer. Tre av styremedlemmene er utnevnt av presidenten i USA, mens de seks andre velges av selskapets aksjonærer. Styret velger en leder, nestleder og president blant sine medlemmer.

Nåværende styreleder er Michael D. Duffy, og president og administrerende direktør er Timothy D. Buzby.

Hva er en av fordelene med USDA-låneprogrammet?

USDA-låneprogrammet gir finansiering for huseierskap på landsbygda, med spesiell hensyn til husholdninger med lav og moderat inntekt. Programmet tilbyr en rekke fordeler, inkludert lave renter, ingen krav til forskuddsbetaling og fleksible retningslinjer for kreditt. I tillegg gir USDA-låneprogrammet tilskudd til forskuddsbetaling og bistand til sluttkostnader.

Hvordan tjener Farmer Mac penger?

Federal Agricultural Mortgage Corporation (Farmer Mac) er et statlig sponset foretak (GSE) opprettet av USAs kongress i 1988. Farmer Macs oppgave er å forbedre tilgjengeligheten og rimeligheten av kreditt til fordel for amerikansk landbruk og landlige samfunn.

Farmer Mac er et børsnotert selskap og dets ordinære aksjer er notert på Nasdaq Global Select Market under ticker-symbolet "AGM". Selskapets hovedkontor ligger i Washington, D.C.

Farmer Mac tjener penger ved å tilby finansieringsløsninger til bønder og ranchere i USA gjennom en rekke låneprodukter. Selskapet tjener også inntekter fra å investere i en portefølje av landbrukslån, landlige eiendomslån og andre investeringer.

Hvem kontrollerer Farm Credit System? Farm Credit System (FCS) er et nettverk av utlånsinstitusjoner som tilbyr finansiering og finansielle tjenester til bønder og ranchere i USA. FCS er styrt av Farm Credit Act av 1971, som opprettet Farm Credit Administration (FCA) for å føre tilsyn med systemet. FCS eies av dets låntakere, som også er dets kunder, og drives til deres fordel. FCS-utlånsinstitusjonene er kooperativer, noe som betyr at de eies og kontrolleres av medlemmene. Hva er Farmer mac2? Farmer Mac2 er en handelsplattform for opsjoner og derivater som tilbys av Chicago Board of Trade (CBOT). Den ble lansert i 2006 som svar på kundenes etterspørsel etter en mer brukervennlig og effektiv måte å handle opsjoner og futureskontrakter på. Farmer Mac2 tilbyr en rekke funksjoner som gjør den til et attraktivt valg for handelsmenn, inkludert et tilpassbart grensesnitt, avanserte ordreadministrasjonsverktøy og sanntids markedsdata og nyheter.

Hvordan er Farmer Mac forskjellig fra andre G-er?

Farmer Mac er et statlig sponset foretak (GSE) som ble opprettet av Kongressen på 1980-tallet for å gi bønder og huseiere på landsbygda en pålitelig kredittkilde. Farmer Mac ligner på andre GSE-er som Freddie Mac og Fannie Mae, men det er noen viktige forskjeller.

En viktig forskjell er at Farmer Macs utlånsvirksomhet er fokusert på landbruk, mens Freddie Mac og Fannie Mae er fokusert på boliglån. En annen forskjell er at Farmer Mac er strukturert som et børsnotert selskap, mens Freddie Mac og Fannie Mae er statlig sponsede enheter (GSE) som eies av aksjonærer.

Farmer Macs oppgave er å sikre at bønder og huseiere på landsbygda har tilgang til rimelig kreditt. For å oppnå dette oppdraget tilbyr Farmer Mac finansieringsprodukter og tjenester gjennom et nettverk av landlige långivere. Farmer Mac støtter også annenhåndsmarkedet for landbrukslån, noe som bidrar til å sikre at långivere på landsbygda har tilgang til kapitalen de trenger for å gi lån.