Positiv volumindeks (PVI) Definisjon og bruk

Positive volumindeksen (PVI) er en teknisk indikator som måler mengden kjøpspress bak en aksjes kursbevegelse. PVI beregnes ved å ta forskjellen mellom gjeldende dags volum og forrige dags volum, og deretter dele dette tallet med forrige dags volum. Hvis det resulterende tallet er positivt, indikerer det at det er mer kjøpspress enn salgspress bak aksjens kursbevegelse. PVI brukes ofte til å bekrefte prisbevegelser og identifisere potensielle vendepunkter i markedet.

Hvordan leser du Money Flow Index?

Money Flow Index (MFI) ble utviklet av Gene Quong og Harry Brock i 1994, og er en oscillator som bruker både pris og volum for å måle kjøps- og salgspress. MFIen starter med den typiske prisen for hver periode. Den typiske prisen er et mål på den sentrale tendensen til prisdataene, og beregnes ved å legge til høy, lav og nær, og deretter dele på 3. Derfra beregnes en positiv og negativ pengestrøm for å skape en MFI. Pengestrøm er positiv når den typiske prisen er over forrige periodes typiske pris, og er negativ når den typiske prisen er under forrige periodes typiske pris. Et forhold mellom positiv og negativ pengestrøm skapes deretter. Dette forholdet multipliseres deretter med 100 for å lage en indeks som svinger mellom 0 og 100.

MFIen anses som overkjøpt når den er over 80 og oversolgt når den er under 20. Disse nivåene kan justeres for å passe til sikkerheten eller markedet som analyseres.

Når MFIen er overkjøpt, er det et signal om at det kan være salgspress og prisen kan falle. Når MFIen er oversolgt, er det et signal om at det kan bli kjøpspress og prisen kan stige. MFI kan også brukes til å identifisere divergenser. En bullish divergens oppstår når prisen gjør nye nedturer, men MFI er det ikke. Dette er et signal om at salgspresset kan svekkes og prisen kan stige. En bearish divergens oppstår når prisen gjør nye høyder, men MFI er det ikke. Dette er et signal om at kjøpspresset kan svekkes og prisen kan falle.

Hva betyr PVI?

PVI står for Price Volume Index, som er en teknisk indikator som måler mengden pengestrøm inn og ut av et verdipapir. Indeksen beregnes ved å ta verdipapirets pris og trekke fra den volumveide gjennomsnittsprisen (VWAP). Det resulterende tallet deles deretter med VWAP for å få PVI.

PVI er en nyttig indikator for å avgjøre om et verdipapir blir kjøpt eller solgt av markedet. En positiv PVI indikerer at verdipapiret blir kjøpt av markedet, mens en negativ PVI indikerer at verdipapiret selges av markedet.

Hvorfor ville du bruke nåverdiindeksen?

Nåverdiindeksen (PVI) er en teknisk indikator som måler endringer i nivået på aksjemarkedet. Det beregnes ved å ta gjennomsnittet av nåverdiene av en aksjes pris over en viss tidsperiode. Nåverdien er verdien av en aksje i dag, basert på forventet fremtidig pris.

PVI brukes til å identifisere trender i aksjemarkedet. Når PVI stiger, tyder det på at aksjemarkedet blir dyrere. Når PVI faller, indikerer det at aksjemarkedet blir rimeligere.

PVI kan brukes til å bekrefte andre tekniske indikatorer. For eksempel, hvis PVI stiger mens kursen på aksjemarkedet faller, kan dette være et tegn på at aksjemarkedet er på vei til en rebound.

PVI er ikke perfekt, og det bør ikke brukes som eneste grunnlag for investeringsbeslutninger. Det kan imidlertid være et nyttig verktøy for å identifisere trender i aksjemarkedet.

Hvordan beregner du PVI?

PVI, eller Percentage Volume Index, er en teknisk indikator som måler mengden volum på opp-dager versus mengden volum på ned-dager.

PVI beregnes ved å bruke følgende formel:

PVI = ((Volum på opp-dager / volum på ned-dager) - 1) * 100

For eksempel hvis volumet øker -dager er 20 000 og volumet på nededager er 10 000, vil PVI være ((20 000 / 10 000) - 1) * 100 eller 100.

Hvis volumet på opp-dager er 10 000 og volumet på ned-dager er 20 000, vil PVI være ((10 000 / 20 000) - 1) * 100 eller -50.

PVI er en momentumindikator, og brukes til å bekrefte trender.

Hva er volumindeks på thinkorswim?

Volumindeks på thinkorswim er en teknisk indikator som måler mengden volum som handles i en gitt tidsperiode. Volumindeksen beregnes ved å ta gjennomsnittsvolumet over en viss tidsperiode og deretter dele det på det totale volumet som ble handlet i samme periode.