Personal Equity Plan (PEP) Definisjon

En personlig aksjeplan, eller PEP, er en britisk regjeringsgodkjent investeringsordning som lar enkeltpersoner investere i en portefølje av aksjer eller verdipapirer uten å måtte betale kapitalgevinstskatt på overskudd de tjener.

PEP-er ble introdusert i 1987 og var opprinnelig begrenset til britiske innbyggere som var 18 år eller eldre. Reglene ble imidlertid endret i 1999 for å la ikke-residenter også investere i PEP-er.

PEP-er kan holdes i en rekke forskjellige typer investeringsbiler, inkludert individuelle sparekontoer (ISA), selvinvesterte personlige pensjoner (SIPP) og investeringsfond.

Hovedfordelen med å investere i en PEP er at den lar investorer beskytte overskuddet fra kapitalgevinstskatt. Det er imidlertid viktig å merke seg at utbytte mottatt fra aksjer eller verdipapirer som holdes i en PEP fortsatt er underlagt inntektsskatt.

Hvis du tenker på å investere i en PEP, er det viktig å snakke med en finansiell rådgiver for å sikre at det er riktig investering for deg.

Hva er egenkapital gi et eksempel?

I virksomhet og regnskap er egenkapital verdien av eiendeler minus verdien av gjeld. For eksempel, hvis et selskap har $100 i eiendeler og $50 i gjeld, vil selskapets egenkapital være $50.

Det er to typer egenkapital: egenkapital og egenkapital. Egenkapital er den delen av et selskaps egenkapital som tilhører aksjonærene, mens egenkapital er den delen som tilhører selskapets eiere.

For eksempel, hvis et selskap har $100 i eiendeler og $50 i gjeld, og aksjonærene eier 60 % av selskapet, vil egenkapitalen være $30 (60% av $50), og eiernes egenkapital vil være $20 (40 % av $50).

Hva er 4 typer investeringer?

Det er fire hovedtyper av investeringer: egenkapital, gjeld, eiendom og kontantekvivalenter.

1. Egenkapital: Denne typen investering refererer til eierskap i et selskap, typisk i form av aksjer. Aksjeinvesteringer har et høyere risikonivå enn noen andre typer investeringer, men kan også gi potensial for høyere avkastning.

2. Gjeld: Gjeldsinvesteringer er vanligvis i form av obligasjoner, som er lån som investorer gir til selskaper eller myndigheter. Gjeldsinvesteringer har en tendens til å være mindre risikable enn aksjeinvesteringer, men gir også vanligvis lavere avkastning.

3. Eiendom: Denne typen investeringer innebærer eierskap av eiendom, enten gjennom direkte eierskap eller gjennom investeringsinstrumenter som eiendomsinvesteringsfond (REIT). Eiendom kan tilby potensial for både høy avkastning og lav risiko, avhengig av den spesifikke investeringen.

4. Kontantekvivalenter: Kontantekvivalenter er investeringer som enkelt konverteres til kontanter, for eksempel pengemarkedsfond eller kortsiktige statsobligasjoner. Kontanter er typisk svært lav risiko, men gir også lav avkastning. Når erstattet Isa PEP? Isa erstattet PEP i 1999.

Hvem er PEP-kunder?

PEP er et børsnotert selskap som tilbyr en rekke tjenester til sine kunder, som inkluderer bedrifter og enkeltpersoner. Selskapet tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert forsikrings-, investerings- og bankprodukter. PEP har en stor kundebase som spenner over hele verden. Kan jeg overføre en PEP til en ISA? Svaret er nei, du kan ikke overføre en PEP til en ISA. PEP-er og ISA-er er to forskjellige typer investeringskontoer med forskjellige regler og forskrifter. PEP-er ble opprettet for investorer for å sette penger i bestemte typer investeringer, for eksempel aksjer, uten å betale skatt på gevinstene. ISA-er er på den annen side designet for å hjelpe investorer med å spare penger ved å beskytte dem mot skatter.