Personal Equity Plan (PEP) Definisjon

En personlig aksjeplan, eller PEP, er en britisk regjeringsgodkjent investeringsordning som lar enkeltpersoner investere i en portefølje av aksjer eller verdipapirer uten å måtte betale kapitalgevinstskatt på overskudd de tjener. PEP-er ble introdusert i 1987 og var opprinnelig begrenset til britiske innbyggere som var 18 år eller eldre. Reglene ble imidlertid endret i 1999 for … Les mer

Hva er den kanadiske verdipapirbørsen (CSE)?

The Canadian Securities Exchange (CSE) er en børs lokalisert i Canada. Det eies av TMX Group Ltd., som også eier Toronto Stock Exchange. CSE er den niende største børsen i Nord-Amerika etter markedsverdi. CSE startet sin virksomhet i 2003 som Canadian Trading and Quotation System (CNQ), som ble opprettet av Canadian Venture Exchange (CDNX). I … Les mer