Option Margin Definition

Opsjonsmargin er mengden penger som en opsjonshandler må ha på kontoen sin for å kunne inngå en bestemt handel. Marginen beregnes basert på den underliggende eiendelens pris, opsjonens innløsningspris og traderens valgte posisjon (lang eller kort). I de fleste tilfeller er opsjonsmarginen en liten prosentandel av den totale handelsverdien.

Opsjonsmargin må ikke forveksles med marginkravene for aksjehandel, som er mye høyere. Marginkrav for opsjonshandel settes av børsene der opsjonene handles. For eksempel har Chicago Board Options Exchange (CBOE) et 50% initial marginkrav for opsjonskontrakter.

Hvor mye er peak margin straff? Toppmarginstraffen er det maksimale beløpet som en opsjonshandler kan tape på en enkelt handel. Den beregnes som forskjellen mellom innløsningsprisen på opsjonen og prisen på den underliggende eiendelen på handletidspunktet. For eksempel, hvis en opsjonshandler kjøper en kjøpsopsjon med en innløsningspris på $100 og den underliggende eiendelen handles til $105 på handletidspunktet, vil toppmarginstraffen være $5.

Hvordan bruker du marginalternativer?

Det er noen forskjellige måter tradere kan bruke margin når de handler med alternativer. En måte er å bruke margin til å kjøpe flere kontrakter enn det de ville kunne kjøpe med bare sin egen kapital. Dette lar tradere øke deres potensielle fortjeneste, men øker også risikoen.

En annen måte tradere kan bruke margin på er ved å skrive opsjonskontrakter. Når en trader skriver en opsjonskontrakt, selger de retten til å kjøpe eller selge det underliggende verdipapiret til en fastsatt pris. Den næringsdrivende innkrever en premie fra kjøperen av kontrakten, og er ansvarlig for eventuelle tap dersom prisen på det underliggende verdipapiret beveger seg mot dem.

Margin kan også brukes ved kortsalg av opsjoner. Dette er en mer avansert strategi som kan brukes til å generere inntekter, men som medfører en høyere grad av risiko.

Ved bruk av margin er det viktig å huske at tap kan overstige beløpet som er satt inn. Dette er grunnen til at handel på margin kun er for erfarne investorer som er komfortable med risikoen involvert.

Fungerer margin for alternativer?

Det er ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, da svaret vil avhenge av den spesifikke opsjonshandelsstrategien som brukes. Generelt kan imidlertid margin brukes til å handle opsjoner, men traderen må være klar over de potensielle risikoene som er involvert.

Ved handel med opsjoner satser traderen i hovedsak på den fremtidige retningen til den underliggende eiendelen. Hvis traderen er riktig i sin spådom, vil de tjene penger; hvis de tar feil, vil de pådra seg et tap.

Fordi opsjoner er belånte instrumenter, kan de potensielle tapene være større enn den opprinnelige investeringen. Dette er grunnen til at det er viktig for handelsmenn å forstå risikoene som er involvert før de går inn i en opsjonshandel.

En måte å begrense risikoen på er å bruke margin. Margin er i hovedsak et lån som traderen tar fra megleren sin for å gjøre en handel. Mengden margin som kreves vil avhenge av megleren og den spesifikke handelen som plasseres.

Hvis handelen er vellykket, vil traderen tjene penger; hvis det ikke lykkes, vil næringsdrivende være ansvarlig for eventuelle tap, opp til marginbeløpet.

Bruk av margin kan bidra til å begrense risikoen ved opsjonshandel, men det er viktig å huske at det også kan forstørre tap. Derfor er det avgjørende at tradere har en solid forståelse av risikoene før de bruker margin. Hvor mye margin skal jeg bruke? Det avhenger av din handelsstrategi og mål. Hvis du ønsker å tjene raskt, kan det være lurt å bruke en mindre margin. Hvis du ønsker å holde en stilling over lengre tid, kan det være lurt å bruke en større margin. Hva skjer hvis jeg ikke betaler margin call? Hvis du ikke betaler en margin call, vil megleren din stenge posisjonene dine for å dekke tapet. Dette kalles tvangssalg, og du vil være ansvarlig for eventuelle tap.